Logga in

Kylmontörer fuskade med arbetstiden

Publicerad
19 nov 2019, 07:05

Fyra kylmontörer på ett Comfortföretag i Stockholm rapporterade mer arbetstid än vad de hade rätt till, enligt arbetsgivaren. Fallet har nu prövats av tingsrätten.

I början på februari 2018 avskedades fyra kylmontörer för att ha registrerat mer arbetstid än vad de egentligen hade rätt till.

”Normtidlistan behöver uppdateras”

De fick inte ut sina slutlöner, eftersom arbetsgivaren kvittade det som montörerna var skyldiga bolaget på grund av fusket med tidsrapporteringen.

Montörerna stämde då VVS-bolaget inför tingsrätten och hävdade att uppsägningen skett i strid mot anställningsskyddslagen. De krävde också skadestånd för brott mot kvittningslagen och dröjsmålsränta för innehållna slutlöner.

Arbetsgivaren svarade med en så kallad genstämningsansökan och tingsrätten beslutade att målen skulle handläggas i en gemensam rättegång.

Så försvinner montörernas tid

Totalt krävde kylmontörerna närmare 800 000 kronor i skadestånd och dröjsmålsränta av arbetsgivaren. Men VVS-företaget svarade med ett skadeståndskrav på nästan tre miljoner kronor.

De fyra var heltidsanställda servicemontörer för värmepumpar och registrerade mer arbetstid än vad de faktiskt arbetat. Därigenom lurades bolaget att utbetala lön för ej arbetad tid, enligt VVS-företaget.

Så här mycket ska tidsfusket ha kostat arbetsgivaren per anställd sett till lönekostnaden:

A: 709 timmar = 510 460 kronor

B: 701,5 timmar = 505 080 kronor

C: 852 timmar = 613 440 kronor

D: 442 timmar = 318 240 kronor

Enligt den utredning som bolaget lät göra och som omfattade perioden september 2016 till februari 2018, jämfördes registrerad tid i ordersystemet med servicebilens GPS.

Bolaget hade misstänkt fusket med tidrapporteringen en längre tid, men inte kunnat kontrollera uppgifterna förrän facket gett sitt medgivande att arbetsgivaren fick använda GPS-uppgifterna och jämföra med tidsregistreringen.

Byggnads stämmer företag i lönetvist

Bland annat noterades ofta att ”adress saknar order” och att montören själv lagt en ett flertal timmar för exempelvis ”bilvård” och ”rensat paddan”.

I genomsnitt kunde 35 procent av kylmontörernas betalda arbetstid inte verifieras av GPS-uppgifterna, enligt utredningen.

Comfortföretaget menade att felrapporteringen varit uppsåtlig och ett brott mot anställningsavtalet. Dessutom påpekade företaget att tidsfusket var omfattande och pågått under lång tid, vilket orsakat bolaget ekonomisk skada.

Skadan bestod främst i att bolaget inte kunnat fakturera för den tid som montörerna registrerat som arbetstid utan att utföra arbete.

Parterna nådde en förlikning där kylmontörerna totalt ska betala 135 000 kronor till VVS-företaget. Varje part ska stå för sina egna rättegångskostnader.