Nytillskottet ger koncernen ett mer heltäckande kunderbjudande, speciellt inom service i Mälardalsområdet. Foto: Getty Images

Åländska Evolvers sprinklergrupp växer

Publicerad: 04 november 2019 Text: Klas Sörbo

Köper Stockholmsinstallatör med 40 anställda.

A-Sprinkler med huvudkontor i Järfälla nordväst om Stockholm ansluter till investeringsbolaget Evolvers svenska företagsgrupp inom brandskydd.

A-Sprinkler omsätter drygt cirka 70 miljoner kronor och sysselsätter drygt 40 personer. Företaget projekterar, installerar och servar vatten- och boendesprinkler samt skumanläggningar främst i Stockholm och Uppsala.

Generationsskifte i A-Sprinkler – "Vi har klarat oss ganska väl under den pågående lågkonjunkturen"

– Samgåendet med A-Sprinkler stärker våra resurser och ger oss möjlighet till ett mer heltäckande kunderbjudande, speciellt inom sprinklerservice i Mälardalsområdet, säger koncernchef Kenneth Askeblad.

Totalt omsätter nu företagsgruppen 220 miljoner kronor med 140 anställda. Där ingår även Maxcon, Winproj och Firetech.

Evolver går in i Maxcon – "Vi har fått en stark delägare med stor erfarenhet av installationsbranschen"

Bolagen fortsätter att verka under sina respektive varumärken med befintlig kärnverksamhet och ledning.

– Maxcon, Winproj, Firetech och nu A-Sprinkler utgör tillsammans en av de största aktörerna på marknaden samtidigt som den lokala förankringen och närheten till kund består, säger Peter Lindström, partner vid koncernens huvudägare Evolver och styrelseordförande.

Fler nyheter