Logga in

Åländska Evolvers sprinklergrupp växer

Publicerad
4 nov 2019, 15:15

Köper Stockholmsinstallatör med 40 anställda.

A-Sprinkler med huvudkontor i Järfälla nordväst om Stockholm ansluter till investeringsbolaget Evolvers svenska företagsgrupp inom brandskydd.

A-Sprinkler omsätter drygt cirka 70 miljoner kronor och sysselsätter drygt 40 personer. Företaget projekterar, installerar och servar vatten- och boendesprinkler samt skumanläggningar främst i Stockholm och Uppsala.

Generationsskifte i A-Sprinkler – ”Vi har klarat oss ganska väl under den pågående lågkonjunkturen”

– Samgåendet med A-Sprinkler stärker våra resurser och ger oss möjlighet till ett mer heltäckande kunderbjudande, speciellt inom sprinklerservice i Mälardalsområdet, säger koncernchef Kenneth Askeblad.

Totalt omsätter nu företagsgruppen 220 miljoner kronor med 140 anställda. Där ingår även Maxcon, Winproj och Firetech.

Evolver går in i Maxcon – ”Vi har fått en stark delägare med stor erfarenhet av installationsbranschen”

Bolagen fortsätter att verka under sina respektive varumärken med befintlig kärnverksamhet och ledning.

– Maxcon, Winproj, Firetech och nu A-Sprinkler utgör tillsammans en av de största aktörerna på marknaden samtidigt som den lokala förankringen och närheten till kund består, säger Peter Lindström, partner vid koncernens huvudägare Evolver och styrelseordförande.