Logga in

Kunden krävde en kvarts miljon efter badrumsrenoveringen

Publicerad
25 okt 2023, 06:02
| Uppdaterad
26 okt 2023

Den missnöjda kunden kräver dubbelt så mycket i ersättning som badrumsrenoveringen kostade. ”Det faller på sin egen orimlighet”, anser företaget. Men vad säger Arn?

Experten ger råd:
”Jag är rädd att sumpa jobbet om jag påpekar avvikelsen”

Expertfrågan:
Bedömer ni arbeten i gamla kåkar likadant som i nyproduktion?

Kunden, i Stockholms innerstad, ville få badrummet renoverat i sin lägenhet i en äldre fastighet och anlitade ett företag som är specialiserat på just badrumsrenoveringar. 

Önskemålet var att få en så enkel renovering som möjligt med byte av ytskikt och inredning. Enligt offerten skulle renoveringen landa på drygt 110 000 kronor – förutsatt att befintlig el & VVS var korrekt dragen.

Men när arbetet var i gång visade det sig att det fanns dolda kopplingar i väggen i det enda utrymmet där det fanns plats för duschen. För att slippa omfattande merarbeten föreslog projektledaren en avvikelse genom att placera inspektionsluckan för de dolda kopplingarna i duschen.

”Med rätt information och rätt hantering hade jag aldrig valt att gå med på det”

Enligt kunden tonades allvaret med avvikelsen ned av projektledaren vilket ledde till att hon godkände den i ett mejl till företaget. ”Med rätt information och rätt hantering hade jag aldrig valt att gå med på det”, förklarar hon för Allmänna reklamationsnämnde, Arn.

När hon tog första duschen efter renoveringen såg hon att det fastnade vatten på överkanten av luckan och vände sig till företaget för att få det åtgärdat. Eftersom hon inte tyckte att hon fick den hjälp hon borde så gick hon vidare till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

I sin anmälan skriver hon att hon inte har fått information om avvikelsen på ett korrekt sätt och inte heller gett ett skriftligt godkännande. ”Företaget saknar förmåga, kunskap och omsorg för att kunna göra ett fackmässigt arbete”, anser hon och hänvisar till att en extern besiktare anmärkt på att tätskiktet inte var korrekt monterat.

Därför kräver hon ersättning med 226 000 kronor för att få felen åtgärdade av en annan firma.

”Det faller på sin egen orimlighet att avhjälpande av en anmärkning skulle kosta mer än dubbelt så mycket som kostnaden för att renovera hela badrummet ”, skriver företaget i sitt svar till Arn, och påpekar att kunden fått både muntlig och skriftlig information om avvikelsen. Firman har också dragit av drygt 50 000 kronor från fakturan.

Läs också:
”Man måste tala om för kunden att gamla jobb inte följer dagens regler”

Arn anser att det framgår av handlingarna att företaget tydligt informerat om avvikelsen, som godkänts av kunden i mejl och att det inte finns stöd för att det förekommer fel i tjänsten. Därför avslår nämnden kundens krav.