Logga in

Är det okej att behålla handdukstorken?

Publicerad
20 sep 2023, 08:26

Kunden vill att jag sätter tillbaka handdukstorken efter renoveringen. Kan jag göra det? Martin Brunnkvist på Säker Vatten svarar.

Text

Läs också:
”Jag är rädd att sumpa jobbet om jag påpekar avvikelsen”

Experten svarar:
Får jag dra ett rör genom en duschvägg?

Fråga: Man får ju inte installera nya handdukstorkar kopplade till varmvattensystemet men kan jag sätta tillbaka en befintlig sådan om kunden önskar det?

Svar: Vår starka rekommendation är att inte återmontera handdukstorkar på vvc-ledningar (tappvarmvattnet). Att ha värmare på vvc-ledningen utgör en förhöjd risk legionellatillväxt i vattnet. Därför ska du avråda från det och informera om riskerna med installationen.

Även förening/fastighetsägare bör få samma information. Avrådan/överenskommelse ska göras skriftligt och godkännas av beställaren. Avvikelsen ska tas med på intyget om Säker Vatteninstallation.