Logga in

”Man måste tala om för kunden att gamla jobb inte följer dagens regler”

Publicerad
27 apr 2022, 07:48

Martin Brunnkvist, teknikansvarig på Säker Vatten, om vad som krävs vid en viss typ av installationsupptäckter.

Fråga: Vi ska renovera en lägenhet där de gamla installationerna inte följer dagens branschregler, är vi skyldiga att göra något åt dem? 

Svar: Det är arbetet som entreprenören utför som ska följa dagens branschregler. Ni har alltså ingen plikt att gå in och rätta till gamla saker som inte skulle ha varit godkända i dag. Även om ni såklart kan komma överens med kunden om att göra det.

Läs fler frågor:
”Varför måste det vara så stort avstånd mellan rören?”

Läs fler frågor:
Vad betyder nogsam renspolning?

Men entreprenören ska däremot informera beställaren när man hittar befintliga installationer som inte följer dagens branschregler. Det finns en så kallad upplysningsskyldighet om det enligt konsumenttjänstlagen. Det innebär att om man till exempel ser att det finns fogar på tappvattenledningar i ett schakt som inte är placerade enligt dagens branschregler så måste man påpeka det för kunden. 

Läs fler frågor:
”Hjälp, det flyter upp i golvbrunnen när man spolar i toaletten!”

Om ett arbete som ska utföras inte kan göras enligt gällande branschregler på grund av hur befintliga installationer är gjorda så ska en skriftlig överenskommelse göras med beställaren. Överenskommelsen ska göras innan arbetet med avvikelsen påbörjas.