Logga in

”Tätskiktet får inte titta fram under klämringen”

Publicerad
26 sep 2023, 06:00

Tre fjärdedelar av alla anmärkningar på badrummet handlar om golv och golvbrunnen. ”Tätskiktet eller brunnsmanschetten är felaktigt monterade”, säger Johanna Lindström, på Anticimex.

Golvbrunnen, som utsätts för stor påverkan av dusch- och badvatten, är badrummets svagaste länk. En golvbrunn som inte fungerar kan i värsta fall orsaka omfattande vattenskador.

Fel avstånd eller lutning – det är två typiska golvbrunnsmissar
”Många nybyggda badrum får rivas upp på grund av några få centimeter”

Efter att byggfirman renoverat badrummen rann vatten ut över väggar och golv
Bytte inte ut gammal golvbrunn – orsakade vattenskada

Det vet Johanna Lindström på Anticimex alltför väl. Företaget gör omkring 10 000 vattenskadebesiktningar per år.

En färsk undersökning från Anticimex visar att tre fjärdedelar av alla anmärkningar på badrummet handlar om golvet och golvbrunnen. 

Johanna Lindström, produkt- och affärsutvecklingschef på Anticimex, pekar på att tätskiktet ska sluta tätt mot golvbrunnen med hjälp av klämringen.

Den vanligaste bristen handlar just om anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt. Om klämringen är lös är förstås risken större att vattnet tar sig under tätskiktet, att byta eller rätta till klämringen minskar risken för vattenskada.

– Olika golvbrunnstillverkare har olika lösningar, men i de flesta fall måste tätskiktet vara skuret så att det säkert kläms fast. Men tätskiktet får inte titta fram under klämringen för att inte vattnet ska kunna ta sig in under tätskiktet. Det är inte alltid det är så lätt att få till, än svårare är det att få det tätt om man låter den gamla golvbrunnen vara kvar, säger hon.

Den felmonterade golvbrunnen orsakade en fuktskada
Felmonterad golvbrunn orsakade fuktskador

Tyvärr följs inte alltid branschregler och monteringsanvisningar vid badrumsrenovering, något som leder till ökade risker och skador, menar Johanna Lindström.

Vanliga brister hos golvbrunnar med antal anmärkningar

  • Brister i anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt (klämringar etc) – 10 397
  • Gamla uttjänta golvbrunnar – 6 847
  • Golvbrunnen felplacerad eller saknas  – 4 266
  • Övrigt – 545
  • Totalt 22 055