Logga in

Ett grenrör hade lossnat: ”Det var ett kraftig bakfall” 

Publicerad
26 feb 2024, 10:05

Efter återkommande översvämningar var det dags att gå till botten med avloppssproblemet i sekelskiftesfastigheten i Solna. Det fanns två vägar att gå – men valde de rätt?

Ny metod
Tre rör ut för avloppet är smartare än ett

Rör-stöd
Så faller avloppet rätt

Under de senaste två åren har bostadsfastigheten i Råsunda från 1912 råkat ut för flera översvämningar på botten- och källarplanet, där en mäklarfirma har kontor och personalutrymmen. För att förhindra det hade bostadsrättsföreningens styrelse beställt högtrycksspolning av stammarna en gång i kvartalet av företaget Solna Högtrycksspolning.

Den senaste avloppsincidenten ledde till översvämning i källaren och bottenplanet där ett företag har lokaler. Det fanns två vägar att gå för att lösa problemen: få bukt med droppfallet från fasaden eller försöka lösa det så bra som möjligt invändigt. Foto: Sofie Båtmästar


Men en lördag svämmade WC:n i lokalen ändå över. Eftersom ingen var på plats hann vattnet stiga ganska högt och blev stillastående. En sanitetsfirma fick röja upp och lokalerna behövde målas om. Efter det bestämde Mårten Hansen, styrelseledamot i bostadsrättsföreningen, att det var dags att ta itu med problemet från grunden. Han bor själv i huset, har stor erfarenhet av byggfrågor och blev därför sammankallande i projektet.

Mårten Hansen. Foto; privat

Bostadsrättsföreningen och Mårten Hansen själv hade sedan tidigare samarbetat med RS Rörservice, som sköter föreningens fjärrvärmeanläggning, så det var naturligt att de skulle få uppdraget att lösa problemet. Men det första steget var att öppna upp schaktet för att kunna filma rören.

Sebastian Ekefjord. Foto. privat

– När jag kom dit hade de tagit fram tre meter rör. Jag mätte med laser från början till slutet av avloppet och konstaterade att det inte fanns något fall att hämta någonstans. Solna Högtryck hade filmat och på filmen syntes en böj på utgående led. Men för att kunna avgöra var det sviktade och vilken väg vi skulle gå behövde vi se mer rör, berättar Sebastian Ekefjord, en av två VVS-montörer från RS Rörservice som var på plats.

Efter ytterligare bilning och grävning var hela avloppssystemet på 5–6 meter rör blottat. Då blev det tydligt att ledningen var felgjord från början och var den svaga punkten fanns.

När golvet var uppbilat upptäcktes den trasiga reliningen och en sviktande förgrening. Foto: Mårten Hansen

– Ett grenrör hade lossnat och sjunkit ner i en stor svacka. Det var ett kraftig bakfall, berättar Sebastian Ekefjord.

”Min teori är att de stora järnstolparna som grävdes ner i gatan utanför när dagvattenbrunnarna byggdes hade orsakat sittningar i rören.”

Mårten Hansen, projektledare

Reliningen hade gått sönder vilket gjorde att förgreningen som var ansluten mot den sviktade och det blev bakfall. Det orsakade stoppen, som packats på under årens lopp. Från fasaden, där rören mynnade ut, var det dessutom ett droppfall på 2,5 meter ut till gatan förklarar Mårten Hansen.

– Min teori är att de stora järnstolparna som grävdes ner i gatan utanför när dagvattenbrunnarna byggdes hade orsakat sittningar i rören, säger han.

Tillsammans kom de fram till att det fanns två vägar att gå vidare: Att få bukt med droppfallet på fasaden, vilket skulle innebära att man behövde gå genom väggen eller att försöka få till ett positivt flöde invändigt. Valet föll på det senare alternativet.

– Det hade varit underbart att komma åt droppfallet men eftersom det skulle innebära så stora ingrepp föll valet på att försöka lösa det invändigt, säger Mårten Hansen.

Den omgjorda rördragningen förstärktes med en armeringslist. Istället för bakfall hade man nu fått till ett positivt fal. Foto: Mårten Hansen

De gamla rören som låg på en sandbädd en meter ner ersattes med nya plaströr som riktades in med laser och lades på en grusbädd med gjutning i botten. För att rören inte skulle kunna tryckas ner satte RS rörservice en armeringslist.

När jobbet var klart visade mätningarna att man lyckats korrigera bakfallet på cirka 3, 5 centimeter till ett positivt fall på ungefär 2 centimeter.

– Det är inte helt enligt norm men det är ändå okej för ett sekelskifteshus. Vi är väldigt nöjda, säger Mårten Hansen.

Besiktningsmannen svarar.
Bedömer ni arbeten i gamla kåkar likadant som i nyproduktion?

Sebastian Ekefjord är också nöjd:

– Det blev så bra som det kan bli under de förutsättningarna som var. Att byta ut avlopp är inte särskilt svårt. Det kluriga är problemlösningen, att komma fram till hur man ska göra.

Tre framgångsfaktorer i lösningen av bakfallet:

  1. Filmning med kompetent analys
  2. Byggde upp åtgärdspaket, plan A och B
  3. Bra folk som genomför jobbet.