Logga in

Kombiavlopp och 8 andra saker att ha koll på om backventiler

Publicerad
2 apr 2024, 06:00
| Uppdaterad
28 mar 2024

Hans Söderström, VVS-teknisk expert på Installatörsföretagen, listar 9 saker att tänka på vid installation av backventil i avloppssystemet som skydd mot översvämning i villan.

Hans Söderström svarar:
Får grannen ta smällen om jag installerar backventil?

Svensk Försäkring:
Då kan backventiler orsaka vattenskador

1. Kombiavlopp – en risk

Kolla med kommunen om det är kombinerat avlopp i gatan där du bor, om dagvatten och avloppsvatten ligger i samma system. Det är vanligast i äldre områden som byggdes fram till cirka 1950-talet. Då kan det vara bra att installera en backventil som skydd mot översvämning i källaren även om huset är nybyggt och har separerat system.
Är systemet i gatan separerat behövs ingen backventil.

2. Synkar backventilen med fastigheten?

Eftersom installationen kräver ingrepp i ledningssystemet kan den inte installeras i alla fastigheter. Kolla med kommunen.

3. Olika funktioner och behov

Fundera på vilken typ av backventil du behöver och vad den ska ha för funktion. Är källaren inredd med olika funktioner räcker den enklaste modellen som installeras invändigt kanske inte till. Vill du kunna spola i WC och kranar samtidigt som ventilen är aktiv behöver du ha ett pumpsystem.

4. Rätt person gör jobbet

Anlita en auktoriserad VVS-montör för installationen.

”Man kan önska att de vore smartare och larmade om något var fel.”

5. Följ underhållsplanen

Det är viktigt att följa anvisningarna för underhåll, att regelbundet ”motionera” backventilen för att försäkra sig om att den stänger till som den ska och att rensa den från grus och andra föroreningar. Annars kanske den inte fungerar alls. Man kan önska att de vore smartare och larmade om något var fel.

6. Placeras åtkomligt

För att backventilen ska kunna underhållas och servas ska den vara installerad på ett servicevänligt ställe där det är lätt att komma åt den.

7. Installera redan från start

Bygger du nytt hus eller byter avloppssystem är det smart att installera backventil från början, om det är kombisystem i gatan utanför. En installation i efterhand blir dyrare och krångligare.

8. Kolla luckan

När backventilen är stängd kan avloppsvattnet inifrån inte spolas ut och om det skulle uppstå en läcka i huset kan vattnet inte ledas bort. Stänger du igen ventilen när du reser bort är det viktigt att öppna den igen när du kommer tillbaka.

Läs också:
Så fungerar en backventil i avloppssystemet

9. Kompletterande skydd

Ligger huset nära vatten behöver du se över andra skydd mot översvämning som kan uppstå vid exempelvis snösmältning då vattnet kan stiga snabbt – bra tätskikt och bra dränering exempelvis. Att regelbundet spola igenom rör och avlopp för att förhindra stopp är ett annat sätt att undvika översvämning.