Logga in

Så fungerar en backventil i avloppssystemet

Publicerad
2 apr 2024, 06:00
| Uppdaterad
28 mar 2024

En backventil kan vara ett bra skydd mot att få in vatten från gatuledningen i källaren vid kraftiga skyfall. Men hur funkar den?

VVS-montören:
”Backventiler blir framtidens krav”

Experten svarar
Får grannen ta smällen om jag installerar backventil?

Backventilen gör att avloppsvattnet i ett rörsystem bara kan rinna i en riktning (ut från huset)  och därför inte kan tränga in i huset från gatuledningen genom golvbrunnar och toaletter.

Det finns olika modeller, mekaniska och automatiska. 

Ventilen öppnar sig automatiskt av vattentrycket från avloppsvattnet som flödar ut från fastigheten. När flödesriktningen försöker vända, stängs ventilen automatiskt.

Många backventiler använder tyngdkraften som en mekanism för att stänga. När flödet avtar eller vänds, faller en kägel eller kula ner av sin egen vikt och blockerar öppningen.

Vissa modeller har en fjäderbelastad klaff som hjälper till att stänga ventilen snabbare och mer effektivt, vilket ger extra skydd mot återflöde.

För underhåll och inspektion är de flesta backventiler utrustade med en inspektionslucka. 

Det gör det möjligt att regelbundet kontrollera ventilen och rengöra den från eventuella föroreningar som fastnat så att luckan inte kan stängas helt. (vad kan det vara exempelvis?)

För att förhindra läckage när ventilen är stängd, är backventiler ofta utrustade med gummitätningar eller liknande material som säkerställer en tät försegling.

Experten listar:
Kombiavlopp och 8 andra saker att ha koll på om backventiler

Backventilen är vanligtvis placerad på servisledningen mellan fastigheten och den utgående avloppsledningen. Den kan installeras inomhus, under källargolvet eller utomhus i en brunn. Det är viktigt att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms backventilen. 

Den enklaste modellen av backventil, som monteras inne i fastigheten,  kostar från runt 2000 kronor och uppåt inklusive installation.