Logga in

Därför ställs inte krav på backventiler i svenska villor

Publicerad
2 apr 2024, 06:00
| Uppdaterad
28 mar 2024

En stor andel av översvämningsskadorna i fastigheter beror på baktryck, som skulle kunna hindras av backventiler. Varför är backventiler inte ett krav, Staffan Moberg, på Svensk försäkring?

VVS-teknikexperten:
Kombiavlopp och 8 andra saker att ha koll på om backventiler

Juristen:
Då kan backventiler orsaka vattenskador

– Backventiler kommer att bli framtidens krav, sa VVS-montören Roger Harju i Enskede i en intervju i VVS-Forum 2021.

Då hade han en fulltecknad orderbok efter sommarens kraftiga skyfall som lett till ett stort antal vattenskadade villor i landet.

Men enligt Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring, är ett gemensamt krav från försäkringsbolagen inte aktuellt i Sverige eftersom det strider mot konkurrenslagen. 

Försäkringsbolagen räknar överlag med att fastigheterna själva ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga skador, säger han.

– Men jag tror säkert att det är något som försäkringsbolagen tittar på – om man har haft en skada och efter det installerat en backventil. Då har man minskat risken för att det ska hända igen och det borde, enligt mig, påverka premien i någon grad. Försäkringsbolagen räknar överlag med att fastigheterna själva ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga skador, säger han.

Till exempel utgår ingen ersättning om skadorna beror på att vattnet utifrån läckt in i huset på grund av otäta tak, bristfällig dränering och husgrunder utan isolering.

Enligt försäkringsbolagens uppskattning står baktrycksskadorna för ungefär 60 procent av översvämningsskadorna som inträffar till följd av naturhändelser. I Gävle sommaren 2021 rörde det sig om runt 80 procent.

– Ibland rinner det in både över tröskeln och via VA-nätet och då kan det vara svårt att kartlägga exakt hur skadan gått till, men oftast känns det på lukten om man säger så, säger Staffan Moberg.

Det finns ingen uppgift om hur stor den totala kostnaden är för den här typen av skador, som drabbar både fastighetsägare, försäkringsbolag, kommuner och även försäkringstagare, i form av ökade försäkringspremier.

I fallet Gävle har försäkringsbolagen ersatt de drabbade husägarna men nu återkräver de kostnaderna från huvudmannen, kommunen som anses ha orsakat skadorna.

– Det rör sig om runt 2200 ersättningskrav till en kostnad av 1,2 miljarder kronor. Det kommer sannolikt bli en tvist om detta som inte lär landa i hela summan men det blir ändå många miljoner för kommunen att betala, och det här kommer att fortsätta hända i framtiden, säger Staffan Moberg.

Kan man inte kräva att kommunerna installerar och underhåller backventiler i utsatta områden?

– Det får de inte göra eftersom det strider mot kommunallagens likställighetsprincip, att man inte får gynna enskilda fastighetsägare. Likväl finns det kommuner som lagstridigt har gjort det för att minska skadorna och kostnaderna för dem själva

Läs också:
Så fungerar en backventil i avloppssystemet

Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning på Svenskt Vatten, tror inte heller på ett krav på att enskilda fastighetsägare ska installera backventiler, men säger att det blir allt viktigare för dem att vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter vid översvämningsskador:

– Det finns en hotbild och det kommer alltid att finnas tillfällen då VA-systemet inte räcker till.