Logga in

10 vanliga missar vid värmepumpsinstallation

Publicerad
11 maj 2023, 06:02

Presskopplingar på fel ställen, feldimensionerade rör till utedelen eller för snål vattenvolym. Robin Toneby, värmepumpsexpert och skadereglerare, tipsar om vanliga installationsmissar – och hur de kan undvikas.

Läs också:
”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Läs också:
”Ett grovt misstag” att välja den värmepumpen

 1. Fel storlek på pumpen

Dimensioneringen blir inte riktigt rätt, vilket leder till att värmepumpen inte levererar maximal energieffektivitet. Det vanligaste är att maskinen är för liten i förhållande till huset, borrhålen med mera. Tillverkarna har ofta bra verktyg för hur det här ska lösas, som dimensioneringsprogram som räknar ut effekten vid olika förutsättningar. Med förändrade priser på energi kan också gamla tumregler behöva justeras.

2. För liten vattenvolym i värmesystemet

Värmepumparna behöver en viss mängd vatten för att fungera effektivt. För lite vatten kan ge dåliga drifttider eller larm. I dag finns det ofta angivet i tillverkarnas anvisningar vilken vattenvolym som krävs. Ibland kan värmesystemet behöva förstärkas med en extra volymtank.

3. Testar inte vattenkvaliteten

Vattenverken ställer inte lika höga krav på vattenkvaliteten i dag. Det kan påverka rörsystemen och varmvattenberedare/tankar. Det är därför viktigare än någonsin att ta vattenprov vid installationer. Till exempel ska man alltid göra det vid egna brunnslösningar.  Nibe erbjuder gratis vattenprov – fler tillverkare borde följa det exemplet.

4. Åtgärdar inte radiatorsystemen

Gamla radiatorsystem kan innehålla stora mängder av exempelvis magnetit eller vatten med lågt pH. Det kan sätta igen ventiler, leda till att cirkulationspumpen slutar fungera eller att värmeväxlare packar igen. Det här är ett problem som ökat över tid. De flesta tillverkare kräver att man spolar igenom vattensystemen innan installation men det räcker sällan. Därför kan man behöva komplettera med magnetitfilter eller mer avancerade lösningar.

5. Slarviga uppfästningar

Gör man inte alla uppfästningar korrekt, för sladdar, rör och givarkablar finns det en risk för att det uppstår vibrationsljud eller läckor. Det här leder kanske inte till att maskinen går sönder men är en onödig störning för kunden, att det ser slarvigt ut. Backa fem meter och fundera över hur du ska göra installationen innan du sätter igång.

 6. Utedelen fryser sönder – i onödan

Jag har sett många luft/vattenvärmepumpar med utedelar som frusit sönder,  helt i onödan. Här handlar det om att verkligen kolla rördimensioneringen eftersom utedelen behöver en viss mängd inifrån för att avfrosta. Många missar också att sätta ventiler på utedelen som gör det möjligt att tappa ut vattnet vid ett långvarigt strömavbrott eller larm – och att berätta för kunden när och hur ventilerna ska användas. 

 7. Presskopplingar på fel ställen

Vid rördragning ska man se till att göra maskinerna servicemöjliga, vilket bland annat handlar om att inte sätta presskopplingar överallt. Det brukar vara  ganska tydligt angivet i tillverkarnas anvisningar på vilka delar kopplingarna ska kunna lossas och sättas tillbaka, till exempel om man behöver byta ut cirkulationspumpen. Följer man inte dem blir servicen väldigt mycket dyrare. Detsamma gäller avstånd både på sidorna om maskinen och framför maskinen – de måste vara åtkomliga.


8. Expansionskärl på kalla sidan

Inte sällan sätts dessa kärl på fel plats, i kalla sidan på bergvärmeanläggningar. Plastkärlen ska sitta på en hög punkt. 

 9. Spillrören

Att inte sätta spillrör eller dra dem på ett sådant sätt att vattnet från rören riskerar att ställa till skador över tid är inte ovanligt. Om möjligt ska de alltid dras till avlopp. 

Läs också:
”Vi upptäckte att värmepumpens lameller var täckta av is”

10. Glömmer ge kunden viktig information

Ett bra sätt att slippa samtal från missnöjda kunder efter installationen är att ta sig tid att visa kunden hur anläggningen fungerar och ska skötas innan installationen görs. Det här tycker jag att även tillverkarna kunde bli bättre på.