Logga in

Hur ska värmepumpen monteras för minsta möjliga bullerproblem?

Publicerad
20 apr 2023, 08:43

Kunden har problem med att utedelen till luftvärmepumpen väsnas och vill flytta den. Vad ska jag tänka på om jag gör jobbet? Värmepumpsexperten Robin Toneby ger sina fem bästa tips.

Text

Läs också:
Företag fick återta bullrande värmepump

Läs också:
Därför får värmepumpen fortsätta bullra


Fråga: En kund klagar över att det låter för mycket från utedelen till en luftvärmepump. Kunden köpte värmepumpen inklusive installation av en annan VVS-firma men kommer inte överens med företaget.

Nu har kunden frågat mig istället. Utedelen är placerad ganska nära sovrumsfönstret så jag kan förstå att de tycker det låter för mycket. Ska de behöva acceptera detta? Och vad ska man tänka på vid placering av utedelen om jag nu hjälper kunden att flytta den?

Svar: Ljud är alltid problematiskt då det ofta bottnar i subjektiva uppfattningar om vad som är störande. Det är också ofta svårt och dyrt att göra mätningar i det fall en konsument vill ”bevisa” sin sak. 

Men generellt gäller ju att installationen nära sovrum ska undvikas. Det finns uppenbara risker för att maskinen stör. Både fläktljud och avfrostningsljud kan upplevas störande. Installeras utedelen på vägg finns också risk för stomljud. 

Nu vet jag inte inte hur maskinen är installerad eller vilken typ av ljud som kunden upplever som problematisk men vid en flytt skulle jag tänka på:

1. Bort från sovrumsfönster och helst även vägg mot sovrumsfönster.

2. Ingen installation av utedel på vägg – använd markstativ.

3. Var extra noggrann med uppfästning av kanaler med meraför att i möjligaste mån undvika att något börjar vibrera. 

4. Använd bra dämpare.

5. Var tydlig mot kund om att produkten låter. 

Läs också:
Installatör föreslog garderob för att dämpa bullret från vattenrenare

Tänk på att kundens garantier gentemot tidigare installatör upphör – det bör gälla både installation och produkt samt att du övertar ansvar vid eventuell reklamation. I ett sådant här läge kan det vara lämpligare för kund att dra ärendet ett varv i ARN.