Logga in

”Vi ser i ökande grad skador på värmepumpanläggningar som beror på detta”

Publicerad
27 maj 2024, 02:00
| Uppdaterad
26 maj 2024

Problemen med magnetit i värmesystemen har ökat, bland annat på grund av sjunkande systemtemperaturer, fler kylanläggningar, golvvärmeslingor och presskopplingar. Skaderegleraren Robin Toneby listar tre viktiga rutiner vid installation.

Teknikrådgivaren:
Fyra tecken på att du kan ha magnetitproblem i värmesystemet

Fick en chock:
Kommunala vattnet frätte sönder Curts beredare — vatten över hela golvet under värmepumpen

1. Vattenprov

Vattenkvaliteten kan påverka rörsystemen och varmvattenberedare/tankar även om det är tjänligt dricksvatten. Vi ser i ökande grad skador på värmepumpanläggningar som beror på detta. Det är därför viktigare än någonsin att ta vattenprov vid installationer. Till exempel ska man alltid göra det vid egna brunnslösningar.  Nibe erbjuder gratis vattenprov – fler tillverkare borde följa det exemplet.

Även om vattenkvaliteten är okej från början kan olika ämnen, som syre, reagera med material i värmesystemet. Vatten som syresätts via exempelvs  påfyllning skapar korrosion. Över tid kan detta bilda magnetit. Vattnet kan innehålla för stora mängder salter eller  organiska ämnen som också kan reagera med olika typer av material. Utifrån vattenkvaliten får man sedan bestämma vilket material som exempelvis en varmvattenberedaren skall ha.

Installeras produkter i system med fel vattenkvalitet gäller inte tillverkarens garantier. Då är installatören ansvarig.

2. Renspolning

Gamla radiatorsystem kan innehålla stora mängder av exempelvis magnetit eller vatten med lågt pH. Det kan sätta igen ventiler, leda till att cirkulationspumpen slutar fungera eller att värmeväxlare packar igen. Det här är ett problem som ökat över tid.

De flesta tillverkare kräver att man spolar igenom vattensystemen innan installation men ibland behövs med avancerade åtgärder, som avgasning.

När man spolar finns det risk för att föroreningar släpper och hamnar  i böjar och annat. Därför bör man spola mer noggrant med pulsspolning som jobbar i olika frekvenser.

VVS-montören:
”Magnetitfilter ingen magisk tablett”

3. Magnetitfilter

I exempel som fallet ovan kan man behöva komplettera med magnetitfilter. Vissa värmepumpar levereras med inbyggt magnetitfilter men de kan vara klent dimensionerade.