Logga in

Förkortar miljövänliga köldmedier värmepumpens livslängd?

Publicerad
15 maj 2024, 08:49

Stämmer det att de nya, miljövänligare köldmedierna försämrar värmepumparnas hållbarhet? Två experter ger sin syn på saken.

Kyl-vd:n Andreas Bäckäng:
Plus och minus för 3 naturliga köldmedier

Läs också:
Kartläggning: Nytt köldmedium dominerar bland luftvärmepumpar

Fråga: Jag har hört att de nya, miljövänligare köldmedierna förkortar värmepumparnas livslängd. Stämmer det?

Svar:
Roland Jonsson, energieffektiviseringsexpert:

– Det förekommer en del prat om detta, utan grund enligt min mening. Det finns oändligt många köldmedier och alla kanske inte har varit bra i kombination med kompressoroljor. Sedan kan man undra vad som menas med miljövänligare köldmedier, de borde snarare kallas mindre miljöbelastande. Vanligt i dag är koldioxid som har ett GWP på 3. 

Robin Toneby, skadereglerare:

– Det är ju nya köldmedier så vi vet ju ännu inte om det påverkar livslängden negativt. Jag har inte från mitt skadeperspektiv sett några tendenser till fel/skador som beror specifikt på de nya köldmedierna