Logga in

Har vi rätt till betalning för tilläggsarbetet?

Publicerad
30 mar 2023, 05:59

Kunden är onåbar på semester. Och så ser det inte ut i väggarna som det var sagt, suck. Om man då är bussig och fixar för att få till det, har man inte rätt att få betalt för extraarbetena då? Entreprenadjurist Betti-Ann Pettersson vet vad som gäller.

Fråga: Vi utförde ett renoveringsarbete hemma hos en privatperson. När vi öppnade upp väggarna såg det inte ut som vi fått förklarat för oss. Kunden var på semester och gick inte att nå, så vi utförde en del extra arbeten för att kunna få till det som det var tänkt. När vi nu fakturerat för tilläggsarbetet vill kunden inte betala för det, utan hänvisar till vårt ursprungliga fasta pris, har vi inte rätt att få betalt för den extra kostnaden? 

Juristen tipsar: undvik dyrköpta misstag
“Gör man avsteg finns risk att en domstol anser att det inte är fackmässigt”

Gör det bara
”VVS-företag måste avråda från olämpligt material”

Svar: För att du ska få rätt till ytterligare ersättning i den här situationen krävs att en av dessa två punkter är uppfyllda:

• Priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till det avtalade priset för det beställda arbetet, eller

• det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med det beställda arbetet.

”Det kan tilläggas att du aldrig är skyldig att utföra tilläggsarbeten åt en konsument, förutom vid akut behov då det föreligger risk för allvarlig skada för kunden, om kunden inte går att nå för en beställning.”

Det framgår inte av din fråga om någon av ovanstående faktorer är uppfyllda och inte heller från vem du fått uppgifterna om hur det skulle se ut bakom väggarna. Men om arbetet har blivit dyrare på grund av att kunden gett dig fel uppgifter har du också rätt till betalning utöver det fasta priset. Eftersom ni inte avtalat något om priset för tilläggsarbetet har du i sådant fall rätt till en skälig ersättning för det.

Det ligger på dig att visa att det är ett tilläggsarbete som du har rätt till ytterligare betalning för. Kanske tog ni foton av hur det såg ut när ni öppnade upp väggarna och kan jämföra det med uppgifterna ni fått. Eller kanske din offert är så pass tydlig att det klart framgår att det arbete ni nu utfört extra inte skulle ingå från början. 

Det kan tilläggas att du aldrig är skyldig att utföra tilläggsarbeten åt en konsument, förutom vid akut behov då det föreligger risk för allvarlig skada för kunden, om kunden inte går att nå för en beställning. Utgångspunkten är att du alltid ska samråda med kunden kring vilka behov denne har innan arbete utförs. 

Betti-Ann Pettersson
entreprenadjurist, Installatörsföretagen