Logga in

Nya rekommendationen: Så dimensionerar du tappvattenledningar

Publicerad
20 nov 2023, 06:00
| Uppdaterad
17 nov 2023

Låga flöden sparar på miljön – men för låga drabbar brukaren. Branschrekommendationen för dimensionering av tappvattenledningar anger vilka värden som gäller.

I dag regleras dimensioneringen av tappvattenledningar i de allmänna råden i Boverkets byggregler. Men när dessa försvinner pekar Boverket på branschen som ska ta hand om frågan. Branschrekommendationen för dimensionering av tappvattenledningar är klar.

mer i ämnet
Därför förändras byggreglerna

Chefredaktören tycker till
Vilken status får nya branschrekommendationerna?

Fredrik Runius Foto: Peter Knutson

– Det är viktigt att dimensionera ett tappvattensystem så att det garanterat blir tillräckligt flöde i alla lägenheter, säger Fredrik Runius från Säker Vatten som har lett arbetet.

Det blir särskilt viktigt med dagens snålspolande blandare att flödet till blandaren är tillräckligt, och att flödet sedan stryps där. Det ska fungera om alla lägenheter spolar samtidigt och för framtida byten av blandare.

Rekommendationen tar också upp väntetiden på varmvatten, den bygger på att när man spolat tre liter ska man ha fått 50-gradigt vatten, det får dock inte ta mer än 30 sekunder. Detta blir då enkelt att verifiera.

Om byggherren har en annan lösning som kan visas uppfylla kravet kan den användas.

Enligt det allmänna rådet i tidigare BBR skulle tappvarmvatten kunna erhållas inom cirka 10 sekunder vid ett flöde av 0,2 liter per sekund men det finns alltså inte kvar efter januari 2025 då nya BBR trätt i kraft.

Funktionskravet ska uppnås och det finns olika lösningar, till exempel branschrekommendationen. Om byggherren har en annan lösning som kan visas uppfylla kravet kan den användas.

Läs också:
Slopas kravet på golvbrunnar i tvättstugor?

Begreppet normflöde som användes tidigare finns inte heller med längre, i stället används begreppet dimensioneringsflöde, vilket anges i en tabell. Ni hittar den i branschrekommendationen via den här länken https://www.sakervatten.se/branschrekommendationer

Även längsta längd för kopplingsledningar anges i syfte att undvika tryckslag.