Logga in

Därför förändras byggreglerna

Publicerad
20 nov 2023, 06:01
| Uppdaterad
7 dec 2023

De allmänna råden försvinner när Boverkets byggregler görs om – och branschen förväntas ta större ansvar. Men vad innebär det? 

Boverkets byggregler, BBR, består av föreskrifter som är bindande, och allmänna råd, som är exempel på lösningar för att uppnå föreskrifterna.

Läs också:
Vilken status får nya branschrekommendationerna?

Läs också:
Nya rekommendationen: Så dimensionerar du tappvattenledningar

När byggreglerna görs om innehåller de bara funktionskrav som anger vad som ska uppnås. Men myndigheten berättar inte hur det ska göras, det är funktionen som ska uppnås. De allmänna råden försvinner helt.

I stället blir det branschrekommendationer som tar vid. Om man som installatör vill veta exempelvis hur man ska dimensionera tappvattenledningar får man alltså gå till den nya branschrekommendationen för vägledning.

Madeleine Hjortsberg.

– Vi vill öppna för fler innovationer med funktionskrav, men kravnivån är ändå densamma som tidigare. De allmänna råden har blivit för styrande och tolkats som krav. Därför vill vi lämna till branschen att lösa hur man uppfyller funktionskraven, säger Madeleine Hjortsberg på Boverket.

Fredrik Runius och Säker Vatten har tagit en aktiv roll, som blivit en aning större än vad de själva önskat.

Fredrik Runius Foto: Peter Knutson

– Vi hade hellre sett att Boverket skrev om fler allmänna råd till krav men nu har vi gjort vad vi kunnat för att möta Boverkets byggregler, säger Fredrik Runius.

En branschrekommendation ska ange hur branschen kan göra för att möta byggreglernas funktionskrav. 

Vilka är då branschen? Säker Vatten har haft en ledande roll i diskussionerna men det är inte Säker Vatten som ”äger” rekommendationen som med branschreglerna. 

De har nu tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från VVS-fabrikanternas Råd, Säker Vatten, Installatörsföretagen, Rise, Kiwa, SGBC (Sweden green building council), och representanter för VVS-konsulter.

En anledning till att det blev uppskjutet är att vi fick in väldigt många synpunkter i remisserna så vi behövde mer tid att ta hand om dessa på ett bra sätt.

Madeleine hjortsberg

Den första branschrekommendationen handlar om dimensionering av tappvattenledningar utifrån Boverkets krav. Den kommer att följas av fler rekommendationer.

Läs också:
Då ska man inte välja roterande värmeväxlare

De nya byggreglerna skulle egentligen ha trätt i kraft till halvårsskiftet 2024 men har skjutits upp till 1 januari 2025.

– En anledning är att vi fick in väldigt många synpunkter i remisserna så vi behövde mer tid att ta hand om dessa på ett bra sätt, säger Madeleine Hjortsberg.