Logga in

Vilken status får nya branschrekommendationerna?

Publicerad
20 nov 2023, 06:02
| Uppdaterad
17 nov 2023

En branschrekommendation är en rekommendation. Men den kan få en betydligt större tyngd än så, skriver chefredaktören Fredrik Karlsson i en krönika.

Det är när Boverkets byggregler görs om till funktionskrav som de allmänna råden försvinner. Boverket är tydliga med att de förväntar sig att branschen ska ta ansvar och kliva in där. Första frågan som infinner sig: Vem är branschen?

mer om ämnet
Därför förändras byggreglerna

Läs också:
Nya rekommendationen: Så dimensionerar du tappvattenledningar

Säker Vatten har tagit ledarrollen för rekommendationer inom kapitel 8, vatten och avloppsinstallationer, där den första rekommendationen tagits fram i samarbete med VVS-fabrikanternas Råd, Installatörsföretagen, RISE, Kiwa, SGBC (Sweden green building council), och representanter för VVS-konsulter.

Vilken tyngd får då det dokumentet?

Det är å ena sidan inget man måste följa. Vem som helst har rätt att komma med en egen lösning för att uppfylla kraven, alltså nå den funktion som anges i BBR.

”Har du hittat på ett eget sätt, exempelvis för att montera en golvbrunn, är risken stor att du förlorar om fallet går till rätten.”

Å andra sidan: Om du följer en branschrekommendation kan du bara hänvisa till den. Men om du hittar på egen lösning måste du på något sätt kunna verifiera att den lösning du valt fungerar lika bra för att nå lagkraven. Vad du själv tycker och tänker eller hur många år i yrket du har kommer inte att godtas som argument. 

Vi har sett många fall där det uppstått felaktigheter i entreprenader som lett till tvister att domstolar lutat sig mot exempelvis branschreglerna om Säker Vatten-installation för att avgöra vad som är fackmässigt.

Ibland har till och med en leverantörs monteringsanvisningar fått samma tyngd i domstolar, det vill säga att de har använts för att bedöma huruvida ett jobb är fackmässigt utfört.

Har du hittat på ett eget sätt, exempelvis för att montera en golvbrunn, är risken stor att du förlorar om fallet går till rätten. 

Läs också:
Trots lågkonjunktur – fortsatt högtryck i VVS-branschen

Kontrollsystemet kommer att se likadant ut som i dag, det som är nytt är att besiktningspersoner och byggnadsnämnder kommer att ha en branschrekommendation att gå efter. Lita på att den även kommer att dyka upp i domstolar. Så hittar du på en egen lösning ligger bevisbördan på dig. Är du beredd att ta den risken?