Logga in

7 rekommendationer att ha koll på

Publicerad
18 jan 2024, 06:00
| Uppdaterad
17 jan 2024

Spillvatten, köket och tryck och täthetskontroll – det är tre områden där nya branschrekommendationer är på gång. Vi har listat alla sju planerade branschrekommendationer.

De allmänna råden försvinner i Boverkets byggregler då man går över till funktionskrav. I stället väntas branschen ta ansvar för hur reglerna ska klaras. Förutom Branschregler så kommer branschrekommendationerna att ge installatören med mer detaljerad vägledning.

Läs också:
Därför förändras byggreglerna

Den som är klar handlar om dimensionering av tappvattenledningar. VVS-branschen kommer att få ytterligare sex branschrekommendationer att förhålla sig till. Med hjälp av Fredrik Runius på Säker Vatten listar vi vad som är på gång:

Läs också:
Vilken status får nya branschrekommendationerna?

Dimensionering av tappvattenledningar

Det är viktigt att få rätt flöde i alla lägenheter i ett hus, vilket du kan läsa mer här.

Plats för installation

I byggreglerna står det att schakt ska projekteras fackmässigt. Det behöver göras så att det finns utrymme för installationer och teknisk isolering. Ett projekt kring detta, med stöd från Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, startar 9 januari 2024.

Köket

Projektet har arbetsnamnet köket och handlar om installationer i ”torra utrymmen” utan tätskikt, såsom kök. Den kommer att ange vad som gäller för inkoppling av diskmaskin och vattenansluten kyl, med krav på läckagebrytare och sensorer.

Spillvatten

Eftersom flödena stryps av energisparskäl krävs kompletterande anvisningar om spillvatten. Det krävs en viss mängd vatten i rören för att föra bort fekalier.

Legionella

Det är viktigt med rätt temperaturer så att man förhindrar legionella-bakterier att spridas. Det är ännu oklart om omfattning för denna branschrekommendation, huruvida den även ska omfatta förgiftning och skållning.

Tätskikt

GVK och BKR har klara regler för våtrum men det finns andra utrymmen med risk för vattenskador, som en hall med mycket blöta skor, under en diskmaskin eller en schaktbotten.

Tryck- och täthetskontroll

Ska i dag utföras vid nyproduktion men inte befintlig byggnad. Dock råder oklarhet kring vad som är en befintlig byggnad. Om man bygger om ett badrum, är det befintlig byggnad och ska tryck- och täthetskontroll göras? Det kan vara svårt om man kopplar på en befintlig stam. Branschrekommendationen ska ge vägledning.