Logga in

De får fortsatt förtroende på ESS

Publicerad
27 okt 2017, 08:55

Huvudentreprenören Skanska har gett installationsbolagen uppdraget att utföra återstående VS- och processinstallationer i den spektakulära forskningsanläggningen ESS. 

Instalcos dotterbolag Rörläggaren och Orab är med även i den andra installationsetappen av European Spallation Source (ESS) i Lund.

Ordervärdet för andra etappen, som beräknas vara färdigställd år 2020, uppgår sammanlagt till cirka 220 miljoner kronor.

Brant uppåt för Instalco första dagen

– Vi är mycket glada att få det fortsatta förtroendet att utföra installationer i detta prestigeprojekt, säger Patrik Persson, vd för Rörläggaren, i ett pressmeddelande.

– Rörläggarens och Orabs deltagande i ESS-bygget visar på styrkan i Instalco-modellen, där flera bolag kan komplettera varandra och arbeta i samverkan, säger Kent Persson, vd på Orab, i pressmeddelandet.

Instalco får rekordorder

De bägge Instalco-bolagen har tidigare deltagit i den första etappen av projektet avseende VS- och processinstallationer med en total omsättning om 107 miljoner kronor.

Instalco gör stort norskt förvärv

ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning som uppförs utanför Lund. Anläggningen, som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla, beräknas kunna öppna för forskning 2023 och avsluta byggfasen 2025.