Logga in

Jonas Tannerstads fem steg mot halverad elanvändning

Publicerad
28 nov 2022, 05:43

Fastighetsbolaget Öbo har gått från att använda 60 till 27 GWh per år. Det har gjort Jonas Tannerstad till något av en snackis i Fastighetssverige. Men elanvändningen ska ner ännu mer.

Det har gått mer än 20 år sedan Jonas Tannerstad kom till Örebrobostäder, Öbo. Han kom från industrin, bland annat förpackningsföretaget Emba och ABB, med en grundidé om att samma tänk som används i industrins utvecklingsprojekt skulle kunna tillämpas hos en stor fastighetsägare, i det här fallet ett kommunalt bostadsbolag.

– Under de gångna åren har jag hela tiden betraktat Öbo som om det vore ett stort maskinutvecklingsprojekt där jag kan dra nytta av mina erfarenheter inom industriautomation, förklarar Jonas Tannerstad.

Idag är han chef för el och automation hos Öbo och något av en ”snackis” i fastighetssverige. Det kan han tacka de fantastiska resultat som Öbos arbete med energieffektivisering resulterat i. Hans senaste personliga framgång kom i våras när han tilldelades Örebro kommuns interna miljöpris som tack för vad han åstadkommit i det kommunala fastighetsbeståndet.

Rätt prioriteringar:
”Att isolera rören ger störst energibesparing”

I Öbos huvudkontor talar mätutrustningen om när det förekommer avvikelser i elförbrukningen. Foto: Alexander von Sydow.

Öbo har  22 041 lägenheter med sammanlagt mer än 1,6 kvm bostadsyta. Men också kommersiella lokaler, kontor och annat. 

– När jag kom hit var Öbo ett traditionellt fastighetsbolag som, i likhet med de flesta andra, hade byggnaderna i fokus men saknade en helhetssyn på sitt fastighetsbestånd. Ett tydligt exempel på det var att man oftast missade att återanvända erfarenheter mellan olika fastigheter och kvarter, säger Jonas Tannerstad.

Så är det än idag på många håll så därför blir Jonas Tannerstads råd till landets elinstallatörer att sätta in de åtgärder de får utföra åt fastighetsägare i ett större sammanhang. Att helt enkelt föreslå kunderna att de ska återanvända och flerfaldiga smarta lösningar som elinstallatören bidragit till överallt där de kan göra nytta.

– Sälj in tanken på vad som kan åstadkommas när goda lösningar skalas upp till kunderna. Identifiera energislösande maskiner och uppmana kunden att ersätta dem med modernare och energieffektivare!

Hur mycket som kan vinnas med ett sådant tänk illustreras tydligt av hur Öbos egen energiförbrukning utvecklats de senaste åren. 2005 förbrukade bolaget 59,7 GWh el, 2016 var man nere på 32,9 och förra året uppgick totalförbrukningen till 27,3 GWh, mindre än hälften av förbrukningen 16 år tidigare.

– Till 2029 ska vi vara nere på 23.0 GWh, lovar Jonas Tannerstad.

1. Slå fast medarbetarnas betydelse för förändringen

Hur har detta varit möjligt? Jo, först fick Jonas Tannerstad Öbo att slå fast att all teknisk personal har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering, inte enbart fastighetsskötare och annan driftspersonal utan alla i bolaget.

2. Identifiera vad som drar energi

– Sedan identifierade vi de tio tekniska system som förbrukade mest energi och som tillsammans svarade för 90 procent av vår energiförbrukning, berättar Jonas Tannerstad. De tio systemen var:

• Tvättstugor – 22 proc

• Ventilation – 20 proc

• Belysning – 19 proc

• IMD (bostadsel) – 16 proc

• Motorvärmare – 6 proc

• Värmesystem – 5 proc

 • Markvärme – 5 proc

• Hissar – 5 proc

• Avisning av hängrännor – 3 proc

• Antenner – 2 proc

3. Låt analys föregå åtgärd

– Vi lade mycket tid på tvättstugorna och analyserade ett par av dem väldigt noggrant med högupplösta energimätningar på utrustningen där. På så vis kom vi fram till olika åtgärder som vi sedan upprepat i alla våra 500 tvättstugor. Bara det gav oss rejäla energivinster, säger Jonas Tannerstad. På samma vis gjordes noggranna mätningar på några ventilationsaggregat, vilket även det ledde till åtgärder som kunnat dupliceras i hela fastighetsbeståndet.

4. Djupdyk i detaljerna

– Det gäller att mäta riktigt noggrant på ett par, tre ställen och sedan skala upp värdena så att hela potentialen med en förbättringsåtgärd blir synlig. I Jonas Tannerstads värld är mätningar A och O. För honom räcker det inte med att veta hur mycket el en fastighet förbrukar utan det gäller att veta vad det är i fastigheten som förbrukar den.

– Ju mer vi mätte, ju mer sugna blev vi på att få veta mer om detaljerna. När vi hörde talas om Ferroamps Energy Hub tog vi kontakt med dem och frågade om den skulle kunna hjälpa oss med högupplöst mätdata till det ”Fastighets-EKG” vi ville upprätta, minns Jonas Tannerstad.

Ferroamp tog fram matematiska formler med vars hjälp det blev möjligt att från hubben identifiera enskilda förbrukares till- och frånslag. På så kunde Öbo till exempel spåra en cirkulationspump i ett ventilationsaggregat som gick i konstantdrift fast det inte behövdes. I ett annat fall avslöjades en tvättmaskin som började rotera trumman samtidigt som värmen slogs på, med oönskade effekttoppar.

Renoveringsmetod:
Så får du störst energibesparing – och klarar budget

5. Fortsätt mäta

– Så nu sätter vi in Ferroamps hubbar i många av våra  fastigheter, för att kunna jobba vidare med den här idén. Samtidigt som det möjliggör noggranna mätningar kan vi glädja oss åt hubbens fasbalansering gör det möjligt att gå ner i huvudsäkringarna och spara stora pengar på det. Och så får vi på köpet en växelriktare i huset till den dag då vi installerar solpaneler på taken.

Jonas Tannerstad skulle helst vilja automatisera alla byggnader i staden så att de själva talar om när det förekommer avvikande mätvärden. Så har Öbo gjort i sitt huvudkontor. Där finns ett överordnat fastighetsautomationssystem som övervakar all energiförbrukning och larmar via mobilapp eller data. 

– Det är cool att kunna ringa upp huset från bilen på väg till jobbet och få en muntlig uppdatering av hur det mår ur energisynpunkt, konstaterar Jonas Tannerstad.