Logga in

Så gör Roland om det fryser i hans borrhål

Publicerad
26 feb 2024, 06:00
| Uppdaterad
23 feb 2024

Roland Jonsson blir inte orolig när köldbärarens temperatur i hans bergvärmebrunn går under noll grader. Han vet att när vatten fryser till is avges extra värme till hans hus.

Roland Jonsson tar som exempel att man har borrat hål som är 200 meter. I borrhålet finns grundvatten runt kollektorslangarna.

mer om borrhål och kyla
Så funkar frysning i borrhål

Läs också:
Moderna värmepumpar kan bli isfälla för ditt borrhål

– Då kyler man vattnet och plockar ut värmen med värmepumpen. Under vissa perioder under vintern kan temperaturen i köldbäraren bli så kall att det bildas is i grundvattnet som omger borrhålsvärmeväxlarens plastslangar. Från den här fasövergången från vatten till is avges extra mycket värme. 

Energi som går att använda för att värma upp ett hus. 

– När lasten på borrhålet minskar och köldbärarens temperatur stiger igen så kommer isen som bildats runt slangarna att smälta.

Signhild Gehlin. Foto: JD Spitler

Signhild Gehlin, teknisk doktor och expert på Svenskt Geoenergicentrum, förklarar fenomenet ytterligare:  

– När vatten ändrar fas från vätska till is avges en extra stor mängd värme i frysningsögonblicket. Man kan se på mätningar att man får en boost av extra värme just då. 

Men, påpekar hon, samma mängd värme krävs igen när isen smälter, då får du mindre värme från borrhålet i den stunden. 

Läs också:
Hur vanligt är det med permafrost i borrhålet?

– Om du har en kall väderlek först och det fryser på runt borrhålsvärmeväxlaren i borrhålet, då vinner du på den extra värmetillförseln från fasomvandlingen en liten stund. När det sedan blir varmare kommer den här ispålagringen att smälta och då tappar du lite värme i stället. Men å andra sidan kanske inte det gör så mycket just då för då har huset ett mindre värmebehov, säger Signhild Gehlin.