Logga in

”Att isolera rören ger störst energibesparing”

Publicerad
24 jan 2018, 14:50

Prioritera rören när du isolerar, anser energiexperten. Entreprenadjuristen reder ut hur bristfällig isolering förhåller sig till avtalen. Och besiktningsmannen ser andra än isoleraren som felar. Här är tre perspektiv på Örebros bristande rörisolering.

Roland Jonsson, seniorkonsult inom energi på WSP, befarar att de problem som uppdagats i Örebro finns på många andra platser. Han anser att det viktiga är att fokusera på isoleringens prestanda, inte tjockleken.

Roland Jonsson– Husen dimensioneras för att klara byggreglerna. När det blir en sämre kvalitet än det beställda kan det vara så att huset inte klarar reglerna. När det gäller isolering på VVC är de ledningarna varma hela året. I jämförelse med en yttervägg är värmeavgången fyra gånger större från rören, säger Roland Jonsson.

Han har tittat närmare på vikten av energieffektiva installationer, bland annat bättre isolering.

– Ta bort lite isolering på väggen och lägg den på rören, det kommer att ge större energibesparing.

Roland Jonsson menar också att utrymmesbristen ofta är ett problem. Iso­leringsfirman borde i ett tidigt skede flagga för att det inte fungerar och inte bara klämma dit efter bästa förmåga.

– Nu läggs skulden på isolerföretaget som försökt göra det bästa av situationen. Men den som har hängt upp rören fel har inte fått några problem med det, trots att det kanske är grundorsaken.

Branschens standardavtal, AB 04, och ABT 06, ger vägledning om hur frågan ska behandlas vid en eventuell tvist. Där anges att beställaren kan få prisavdrag med ett belopp som inte får vara mindre än den besparing som entreprenören gjort.

Fredrik Mejhert– Det gäller i situationer med mindre fel som inte har någon större betydelse men skulle vara väldigt dyra att åtgärda, säger Fredrik Mejhert, entreprenadjurist på Installatörsföretagen.

– I ett av Örebro-fallen motsvarar energiförlusten med 40 mm isolering i stället för 60 mm omkring 5 000 kronor per år. Den energiförlusten leder ändå till att byggnaden blir varmare, så i praktiken är det fråga om väldigt lite pengar. Om det stämmer i sak är det en sådan situation som beskrivs där, det vill säga att felet har väldigt liten praktisk betydelse men kostar mycket att åtgärda.

Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman. Han har bland annat skrivit boken ”Byggsektorns Egenkontroll” och arbetat med kvalitetssäkring tillsammans med IF. Örebro­historien förvånar honom.

Hans Severinson– Vid isolerentreprenader hänför sig bristerna nästan helt och hållet till omständigheterna. Det vill säga att projekteringen inte är gjord så att isoleringen får plats. Eller att beställaren, en rörentreprenör för det mesta, monterat rören så att isoleringen inte får plats. Frånsett det är min uppfattning att det är ganska få problem med kvaliteten på arbetet i övrigt, säger Hans Severinson.

När det gäller uteblivna avvikelserapporter är detta ett problem som delas med andra installatörer och har med rollfördelningen att göra. Ingen vill skriva avvikelserapporter som drabbar den egna kunden.

– Då trampar de på ömma tår, säger Hans Severinsson.

En lösning skulle kunna vara att upphandlingen av isoleringen görs som en egen entreprenad, menar Hans Severinson. Men så går det i praktiken aldrig till. Ofta är det två beställare mellan isolerfirman och slutkunden, för bostadsrättsföreningar kan det vara tre. Det upplägget kan vara en orsak till att avvikelserapporterna inte når slutkunden.

– Kvalitetssäkring är inte värt någonting om inte avvikelserna kommer fram, säger Hans Severinson.

Det finns också en annan tänkbar förklaring till att isoleringen missas vid besiktningen. Enligt Hans Severinson nöjer sig en besiktningsman normalt med att det finns plastplåt och att märkningen sitter där den ska. Att kontrollera tjockleken är svårare, det som finns under ytbeklädnaden syns inte och en besiktningsman behöver inte göra förstörande provning genom att lossa ändavslut och liknande.