Logga in

Så får du störst energibesparing – och klarar budget

Publicerad
3 apr 2019, 12:53

Med rätt prioriteringar går det att energirenovera miljonprogramshus utan att hyran skenar. En ny metod kan hjälpa kommuner att välja rätt åtgärder. 

Nya fjärrvärmecentraler med kortare kulvertar, förbättrad ventilation och nytt styrsystem är några av de åtgärder som genomförts i 1970-talsområdet Linero utanför Lund.

Att det blev just dessa åtgärder bestämdes med hjälp av en ny metod, utvecklad inom ramen för EU-projektet Cityfied.

Markus Paulsson, energistrateg hos Lunds kommun.– Jag är glad över att vi kan spara energi i husen och att det samtidigt finns möjlighet för människor med låg inkomst att bo kvar, säger Markus Paulsson, energistrateg hos Lunds kommun.

Annan variant: Lönsamt med solhybrid och bergvärme

Enligt den utvärdering som nyligen presenterades har energianvändningen minskat med 34 procent i de färdigrenoverade delarna av Linero. På sikt, när allt är klart, väntas det bli cirka 40 procent. Det betyder att husen klarar Boverkets energikrav för nybyggda bostäder.

”Vid arbetet med pilothuset att installationen av frånluftsvärmepump inte var ekonomiskt försvarbar. I stället valdes uteluftsvärmepumpar luft/vatten och fjärrvärme”

Markus Paulsson, energistrateg Lunds kommun

Den nya metoden består av sju huvudsteg och några delsteg, som hjälper byggherren att fatta rätt beslut och genomföra åtgärder i rätt ordning. Bland annat ingår en utredning av kostnader och vinster.

En livscykelanalys, LCA, har visat att det är mer hållbart att renovera hus till nybyggnadsprestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt.

Läs mer: Digital tvilling sparar energi i fastigheter

Renoveringen av Linero har också gett konkreta lärdomar.

– Till exempel upptäckte vi vid arbetet med pilothuset att installationen av frånluftsvärmepump inte var ekonomiskt försvarbar. I stället valdes uteluftsvärmepumpar luft/vatten och fjärrvärme. När den norra delen av området renoveras används inga värmepumpar alls, berättar Markus Paulsson.

Utöver nämnda åtgärder görs stambyten i husen som även får nya fönster och tilläggsisolering på vindarna. På flera tak placeras också solceller, sammanlagt 1 000 kvadratmeter, vilket beräknas ge 140 megawattimmar el per år. Det medför att området blir självförsörjande på el till 20 procent.

Renoveringen av badrummen innebär en standardhöjning, vilket möjliggör hyreshöjningar på mellan 11 och 13 procent. Energiåtgärderna påverkar inte hyrorna.

– Vi kunde ha skapat en högre energistandard, men då hade det inte blivit några pengar över till nästa område, säger Markus Paulsson.

Mer om miljonprogram: Renovering utan ”extra allt”

Hittills har 16 trevåningshus energirenoverats i Linero. I hela området finns 780 lägenheter. Planer finns på att snart även energirenovera miljonprogramsområden i södra Lund med cirka 500 lägenheter.

Två kommuner i Stockholms län – Botkyrka och Värmdö – har visat intresse för den nya metoden. I hela Sverige behöver över 800 000 lägenheter, byggda under miljonprogramsåren, renoveras inom de närmaste åren.

I projektet Cityfied har även städerna Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet ingått. Svenska partners har varit IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds kommun, Lunds kommuns fastighets AB (LKF) och energibolaget Kraftringen.