Logga in

”Snåla på borrhålet är det dummaste du kan göra”

Publicerad
26 feb 2024, 06:00

Tekniska experten Signhild Gehlin pekar på två faktorer som kan leda till alltför kalla borrhål och i värsta fall permafrost. 

1. Om man har feldimensionerat sitt borrhål så att det är för kort för husets värmebehov.

Att snåla på borrhålets längd är ingen god idé, anser Signhild Gehlin, teknisk doktor och expert på Svenskt Geoenergicentrum.

– Det är det dummaste man kan göra, i förlängningen är det alltid en fördel att borra några meter extra för småhus. Marginalkostnaden för en extra meter är låg – det handlar om några hundralappar per meter när borrkronan väl är nere i borrhålet.

mer i ämnet
Moderna värmepumpar kan bli isfälla för ditt borrhål

Läs också:
Så gör Roland om det fryser i hans borrhål

Att borra några meter extra innebär gynnsammare temperaturförhållanden för värmepumpen och ger en bra marginal den dag efter cirka 20 års drift då det är dags att byta ut sin värmepump mot en nyare och mer effektiv värmepump. En effektivare värmepump använder mindre el från elnätet och mer förnybar värme från marken, men det förutsätter att borrhålet är djupt nog för att kunna förse värmepumpen med den extra värmen. 

– Det är tre huvudsakliga kostnadsposter för ett bergvärmesystem: värmepumpsenheten, borrhålet och installationen i byggnaden. Att snåla på borrhålsdjupet, som ju är den del av systemet som avgör hur mycket förnybar värme huset får tillgång till, för att minska kostnaden riskerar att bli dyrt i längden eftersom värmepumpen då kommer att arbeta under mindre gynnsamma temperaturförhållanden. 

Läs också:
5 tips för att undvika – och bli av med – permafrost i borrhålet

2. En annan faktor som kan orsaka för låga temperaturer i borrhålet är att man sätter värmepumpens inställningar så att köldbärarens temperatur tillåts gå för lågt innan spetsvärmen går in.