Logga in

Så funkar frysning i borrhål

Publicerad
26 feb 2024, 06:00
| Uppdaterad
23 feb 2024

Att det tidvis bildas is runt slangarna i borrhålet till värmepumpen är vanligt och inte oroande, menar en teknisk expert i ämnet som VVS-Forum har pratat med. Det leder sällan till permafrost, i stället ger isbildningen en kortvarig extra skjuts till husets uppvärmning.

Frysning förekommer i de flesta borrhål enligt Signhild Gehlin, teknisk doktor och expert på Svenskt Geoenergicentrum.

Nåt man behöver oroa sig för?
Hur vanligt är det med permafrost i borrhålet?

Läs också:
Så gör Roland om det fryser i hans borrhål

– Det är mer regel än undantag att det bildas is i grundvattnet runt slangarna i bergvärmebrunnar för småhus i Sverige någon gång under vintern. Man dimensionerar för det, säger hon.

Signhild Gehlin förklarar hur det går till:

1. En typisk svensk bergvärmebrunn består av ett borrhål i kristallint berg ner till mellan 100–200 meter. Enligt Svensk Normbrunn ska den översta delen av borrhålet som går från markytan och genom lösa jordlager vara försett med ett foderrör i stål som går ner minst två meter i fast berg. 

2. I borrhålet placeras en borrhålvärmeväxlare som i de flesta fall är ett enkelt U-rör av PEM-slang med en nedåtgående kanal och en uppåtgående kanal som är sammankopplade av en standardiserad u-böj i botten. U-böjen är vanligtvis ingjuten i en bottenvikt som hjälper till att sänka ner borrhålsvärmeväxlaren i borrhålet vid installationen.

3. Genom borrhålsvärmeväxlaren pumpas en kall vätska (köldbäraren). Om köldbäraren är kallare än berget kommer värme att strömma från berget till köldbäraren och värma den. Denna värme kan sedan värmepumpen nyttja för att förse huset med värmeenergi av tillräcklig temperatur. Markens temperatur är jämn under året och håller sig kring +10°C i södra Sverige och +2°C i norra Sverige. Ju större temperaturskillnad det är mellan köldbäraren och det omgivande berget, desto mer värme kommer att flöda från berget till köldbäraren. Ofta ställer man in värmepumpen så att köldbärarens temperatur från värmepumpen får gå ner till tre–fyra minusgrader. 

4. När köldbärarens temperatur håller minusgrader under en längre stund kommer plastslangarnas utsida att bli så kall att grundvattnet i borrhålet börjar frysa till is närmast slangarna. Ju längre detta pågår desto mer is hinner bildas runt slangarna.

Läs också:
Moderna värmepumpar kan bli isfälla för ditt borrhål

5. När huset behöver mindre värme kommer köldbärarens temperatur att stiga och då smälter isen runt slangarna igen. Om det är en lång period under vintern när värmepumpen går på full effekt och köldbäraren håller flera minusgraders temperatur kan allt grundvatten i borrhålet hinna frysa. Det händer också om borrhålet är för kort.