Logga in

Äntligen – här kommer den nya värmepumpen

Publicerad
13 jun 2022, 08:25
| Uppdaterad
14 jun 2022

Miljömedvetenhet och höga elpriser skyndar på energibesparingar – vilket gynnar försäljningen av värmepumpar. Samtidigt drar många modeller som installerades runt millennieskiftet sin sista suck. Men leverantörernas väntetider blir allt längre på en världsmarknad präglad av problem. Så hur klarar branschen att möta den ökade efterfrågan?

Tidigt en morgon i maj backar Pär Sönnerup från Lundagrossisten in den stora lastbilen på de trånga gatorna i villaområdet i Klagshamn utanför Malmö. När han lastar av den 170 kilo tunga pjäsen säger kunden, Sakarias Wagnefjord: ”Det här är en glädjens dag.”

Vi har listat värmepumpens kritiska delar
5 komponenter som ofta går sönder

Läs om fallet som prövades av Arn
Elnotan ökade med 50 procent efter elfirmans ”optimering” av värmepumpen

Från trebarnsfamiljen Wagnefjords vardagsrumsfönster i Klagshamn skymtar man Öresund bortom strandängarna. Läget och havsutsikten till trots så har det inte varit alldeles lätt att leva i ett hus utan värme och varmvatten.

Sakarias Wagnefjord. Foto: Jenny Leyman

– I november gick värmepumpens kompressor sönder. Frånluftsvärmepumpen är lika gammal som huset, 19 år, så den har levt på övertid. Hela vintern har vi fått klara oss med en braskamin och direktverkande elradiatorer och fått skyhöga elräkningar på 10 000 kronor i månaden, suckar Sakarias Wagnefjord, som är läkare, och tillägger:

– Men värst var det nog när varmvattnet gick för några veckor sedan. Vi har fått värma vatten på spisen för att kunna diska och duscha har vi gjort på jobbet, träningen och i skolan.

Sen i november förra året har familjen väntat på en ny värmepump, en Bosch frånluftsvärmepump beställd genom värmepumpföretaget JS Energi i Helsingborg, som också installerar pumpen.

Enligt Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är en normal väntetid på en värmepump nu fyra till sex månader.

Ökad efterfrågan, komponentbrist och sjöfartsproblem är några förklaringar.

Montörerna My Wahlgren och Anton Steffert förbereder bytet av värmepump. Foto: Jenny Leyman

Kyl- och värmepumpmontörerna Anton Steffert och My Wahlgren från JS Energi har börjat förbereda demonteringen av den gamla frånluftsvärmepumpen, en Nibe av äldre modell.   

– Bra, det ser fint ut! Och ingen hemmafixare som varit i farten, de kan annars ställa till med problem, säger Anton Steffert när han öppnar till värme-pumpens innanmäte.

Innan bytet ska den gamla värmepumpen tömmas på 200 liter vatten, något som tar sin tid.

Den nya värmepumpen står på garageuppfarten utan emballage. Knapparna är osynliga och av touch-modell. 

– Den är väldigt stilren, sen kan man ju styra den med mobilen, konstaterar Sakarias Wagnefjord uppskattande.

När de ändå var i gång med att köpa en ny värmepump bestämde sig familjen Wagnefjord för att installera solceller på hustaket för att bli så självförsörjande som möjligt på el och slippa de höga elpriserna. 

Familjen har en energianvändning på 14 000 kilowattimmar per år.

– Då kan solenergin driva värmepumpen. Elpanelerna ska levereras nästa vecka, säger Sakarias Wagnefjord. 

I slutet av 1990-talet började installationer av värmepumpar ta fart i Sverige. År 2020 fanns det drygt 1,4 miljoner värmepumpar i Sveriges cirka två miljoner småhus. Totalt omsätter den svenska värmepumpmarknaden 80 miljarder kronor.

Tillsammans levererar värmepumpar mer värme per capita än i något annat land. 

Många av värmepumparna har nu antingen redan uppnått eller börjar närma sig slutet på sin tekniska livslängd.

Ett företag som har förstått att göra affärer av generationsskiftet är JS Energi, som  specialiserat sig på värmepumpar.

Fredrik Stoltz. Foto: Jenny Leyman

– En stor del av de värmepumparna som vi installerar är ifrån utbyte, säger Fredrik Stoltz, delägare i JS Energi.

Genomsnittet i branschen ligger på drygt 30 procent där värmepumpinstallationerna ersätter en äldre värmepump.

– För mig är det ett generationsskifte i dubbel bemärkelse, dels är det skiftet av värmepumpen, dels har vi haft ett generationsskifte i företaget. Initialerna JS i JS Energi är min pappas, Jan Stoltz. Det är jag som har tagit över, tillsammans med min kollega Peter Borgman, som är vd i företaget, säger Fredrik Stoltz.

JS Energi klarar sig bra, trots att branschen i stort brottas med leveransproblem och komponentbrister. Företaget har vuxit från tre till 50 anställda sedan 2018 och omsättningen har ökat från nio till 69 miljoner kronor.

– Vi har en väldig fördel, eftersom vi är obundna och samarbetar med nästan alla stora värmepumptillverkare. Därför är vi flexibla när det gäller vilka pumpar som finns tillgängliga på marknaden.En del kunder vill gärna ha samma märke på värmepumpen som de är vana vid, men många bryr sig inte om varumärket, utan är mer intresserade av funktioner och vilken sorts värmepump det är, förklarar han.    

Sverige är världens värmepumptätaste land, enligt Energimyndigheten. Och den svenska försäljningen av värmepumpar utgör ungefär hälften av den totala europeiska försäljningen.

– Nu är värmepumpar hetare än någonsin, säger Fredrik Stoltz och tillägger att vissa vill komma ifrån beroendet av rysk gas och ersätta fossila bränslen.

Anton Steffert undersöker den nya värmepumpen. Foto: Jenny Leyman

Martin Forsén är chef för internationella affärer på värmepumptillverkaren Nibe Energy Systems i Markaryd och är ordförande i den europeiska värmepumporganisationen European Heat Pump Association, Ehpa i Bryssel.

Han har själv en gammal trotjänare hemma, en bergvärmepump som är över 20 år, men råder trots detta folk att byta ut gamla värmepumpar, även om de fungerar:

Martin Forsén

– Har man en gammal värmepump som inte har tjänat ut sin tekniska  livslängd så kan det ändå vara ekonomiskt med ett byte med tanke på de höga elpriserna eftersom nya värmepumpar är mer effektiva. Besparingen kan ligga runt 20 procent, menar han.

När det gäller byte av bergvärmepumpar så var det många som befarade att borrhålen var underdimensionerade för de nya bergvärmepumparna.

– Men det har gått bättre än väntat. I de flesta fall så fungerar det, konstaterar Martin Forsén.

Vid återvinning av de gamla värmepumparna som tas ur drift finns det ett system för luft/luftvärmepumpar där man utvinner materialet som man kan återanvända.

– För de andra värmepumparna tar man hand om köldmediet. I övrigt förekommer det väldigt lite återanvändning och återvinning, säger han och tillägger att det kommer att komma lagkrav på reparerbarhet och tillgång till reservdelar.

– Det blir en jättestor omställning för branschen där vi verkligen får tänka till både vid tillverknings- och utvecklingsskedet.

Vilka fler stora förändringar står värmepumpbranschen inför?

– Värmepumparna måste bli smartare, vara uppkopplade för att kunna kommunicera med omvärlden och anpassa sin drift efter kommande förhållanden, säger Martin Forsén och tipsar om att värmepumpen inte bör gå på högsta effekt samtidigt som elbilen laddas. 

De rekordhöga el-priserna har lett till en stor efterfrågan på värmepumpar. 

I fjol växte marknaden med drygt tio procent, jämfört med året innan. Det såldes ungefär 160 000 värmepumpar, varav 100 000 var luft/luftvärmepumpar.

Men en värmepump drivs ju med el. Är det då klokt då att köpa ett eldrivet värmesystem?

Mattias Järvinen

– Ja, absolut! säger Mattias Järvinen på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

– Värmepump är en jättebra affär i alla lägen. det är också ett klokt val som bidrar till att nå målen för ett hållbart samhälle.

– Lågt räknat är ju minst två tredjedelar av den avgivna värmeeffekten upptagen från luft eller mark som värmts av solens instrålning.

Allt fler ser om sitt hus och vill inte vara beroende av direktverkande el. Den stora efterfrågan är en av orsakerna till att det är så långa väntetider, menar han.

Enligt Energimyndigheten ger en värmepump normalt cirka fyra gånger mer energi än den förbrukar. Det resulterar i en energibesparing på upp till 75 procent av den köpta energin. Den enda elen som blir en faktisk kostnad är den el som driver pumpen.

Enligt EU ska tio miljoner värmepumpar installeras i Europa de närmaste fem åren.

– Fler värmepumpar leder till mindre elanvändning, eftersom de nya värmepumparna är mer effektiva och dimensionerade på ett annat sätt, menar Martin Forsén som förutspår att det kommer att bli allt fler dygnsvariationer på elpriset. 

– Därför är det desto viktigare att inte använda värmepumpen under de dyraste perioderna. Via den nor-diska elbörsen, Nord Pool, kan vi redan i dag följa elpriset timme för timme, och optimera värmepumpen för att minska driftskostnaderna så mycket som möjligt.

”Det var väldigt trångt”, förklarar det ansvariga elföretaget
Elektrikern drog sönder backventilen vid installation av värmepump

Fredrik Stoltz på JS Energi är beredd på att trenden med en kraftigt ökad efterfrågan på värmepumpar kan vända:

– Vi i har varit helt inställda på att kommunicera värme, faktiskt inte värmepump. Om fem år kanske vi säljer bränsleceller istället. För oss spelar det ingen roll. Vi har en kund som vill ha värme och varmvatten och då kan det lika gärna vara en bränslecell som producerar det.