Logga in

Hybridvärme sänker energiförlusten i äldre hus

Publicerad
6 dec 2021, 10:53

Mycket värme ur frånluft går fortfarande till spillo i äldre hus. I Lund valde kommunens fastighetsbolag att skippa FTX i ett kvarter från 1940-talet och satsa på hybridvärme i stället. Energibesparingen blev mer än 40 procent.

Trevåningshuset i kvarteret Lärlingen, en dryg kilometer från Lunds centrum, är typiskt för sin tid. Byggnaden med tegelfasad, 24 små lägenheter och grönskande uteplatser ritades av arkitekten Ingeborg Hammarskjöld-Reiz och färdigställdes 1946.

Kvarteret är charmigt, men som i många äldre bostadsområden har husen varit energikrävande. För att ändra på det installerades för ett par år sedan en ny lösning kallad hybridvärme. Nu har installationen utvärderats och det visar att nettobesparingen av energi blir 42,5 procent, driftelen inräknad.

“Att använda el till en värmepump i stället för fjärrvärme kan förstås ifrågasättas. Men utvärderingen har visat att med viktningsfaktorer och annat inräknat har vi gjort helt rätt. Vi sänker primärenergitalet”

Dan Johansson, driftingenjör hos Lunds Kommuns Fastighetsbolag

Kombo med bergvärme:
Värmepumpar och fjärrvärme i ovanlig kombo

Mer om FTX vs FX:
”Ventilationssystemet har dykt upp som en dark horse”

– Det här är ett väldigt bra sätt att energieffektivisera äldre hus. Hade vi velat ta tillvara frånluftsvärmen med hjälp av FTX hade det krävts en omfattande renovering. Nu räcker det med en värmepump i fjärrvärmecentralen och ett värmeåtervinningsbatteri på vinden, säger Dan Johansson, driftingenjör hos Lunds Kommuns Fastighetsbolag, LKF.

Han visar den nya fjärrvärmecentralen i källaren. När centralen skulle renoveras bestämde sig fastighetsbolaget för att satsa på den nya lösningen. Hybridvärmesystemet, som utvecklats av företaget Högfors GST, rekommenderades av energibolaget Kraftringen.

I källaren finns numera en sprillans ny anläggning. Från fjärrvärmeanslutningen i väggen går vattnet vidare till värmeväxlarna. I den gamla centralen fanns två växlare. De har nu ersatts av fyra nya växlare för värme och varmvatten till huset.

I rummet bredvid fjärrvärmecentralen står en ny värmepump och en ackumulatortank. Genom de silverglänsande rören i taket kommer returvatten in från huset.

– Tekniken är inte helt unik, men det som är speciellt här är att det är en komplett lösning. Hela anläggningen är prefabricerad och levererad i ett paket, säger Dan Johansson.

VVS-Forum har tidigare skrivit om en liknande lösning i miljonprogramsområdet Tjärna ängar utanför Borlänge. Installationerna där har utvärderats av forskare på Högskolan Dalarna. Det visade att FX-ventilation kombinerad med frånluftsvärmepump gav lägre primärenergianvändning än FTX-ventilationen. Den förstnämnda lösningen blev också mer kostnadseffektiv.

Henrik Risberg

– En fördel med vårt system är att det har inbyggd kontroll av temperaturen på returen till fjärrvärmenätet. Det gör att man undviker för hög returtemperatur (delta-t), vilket kan ge sämre förutsättningar för energibolaget, säger Henrik Risberg, marknadsansvarig hos Högfors GST.

Styrningen av cirkulationspumparna med hjälp av delta-t är en av två innovationer som ingår i hybridvärmepaketet.

Den andra innovationen handlar om att använda värmepumpens hetgasväxling för värmning av VVC-vatten. Varmvattencirkulationen (VVC) ska hålla minst 55 grader ut till huset. Genom att koppla VVC:n till hetgasväxlaren återanvänds spillvärmen optimalt.

– Tack vare det kan VVC-förlusterna i stort sett nollas, när värmepumpen är i drift. Det är bra för alla hus, men extra viktigt i moderna lågenergihus där VVC-förluster utgör en högre andel av energiåtgången, säger Henrik Risberg.

Kvarteret Lärlingen från 1940-talet var på flera sätt lämpligt för installationen av hybridvärme. Det äldre huset hade gott om utrymmen för tekniken, och en befintlig frånluftsventilation. Mest synliga förändringen är de nya köldbärarrören som löper från källaren till vinden på utsidan av huset – bakom svart inklädnadsplåt mellan balkongerna.

– Det är så diskret gjort som möjligt. Man måste ju ta lite hänsyn i äldre hus med fina fasader och detaljer, säger Dan Johansson.

Kvarteret Lärlingen i Lund. Foto: Jenny Leyman

Uppe på vinden har ett par förråd avsatts till det nya värmeåtervinningsbatteriet, en ny fläkt och filterlåda. Köldbärarören kommer in i golvnivå och löper upp längs snedtaket till batteriet. Ventilationskanalerna fanns här redan tidigare.

– Vi har också installerat en ny brandgasfläkt, som drar ut luften utanför huset ifall det brinner. Det är ett krav enligt byggreglerna, säger Dan Johansson.

Han tycker att åtgärderna även har varit bra för arbetsmiljön. All service kan skötas inomhus, utrustningen står på golvet och det finns inga trånga passager att krypa igenom. Lite mer jobb blir det dock, eftersom huset fått ett nytt serviceställe med filter på vinden. Filter som måste bytas två gånger per år.

– Men det är det värt. Det finns jobbigare saker än att byta filter, säger Dan Johansson.

Dan Johansson visar aggregatet på vinden. Foto: Jenny Leyman

Även elen har fått en översyn i och med installationen av hybridvärme. Den gamla elcentralen kunde vara kvar, men en större servisledning har dragits in till källaren. Styrsystemet har också uppdaterats, och den mesta övervakningen sköts numera via datorn.

Dan Johansson tycker att allt fungerar bra – över förväntan. Det enda som lett till kritik under projektets gång är att hybridvärmelösningen drar mer el än enbart fjärrvärme.

– Att använda el till en värmepump i stället för fjärrvärme kan förstås ifrågasättas. Men utvärderingen har visat att med viktningsfaktorer och annat inräknat har vi gjort helt rätt. Vi sänker primärenergitalet, säger Dan Johansson.

Att Kraftringen, som säljer fjärrvärme, rekommenderar lösningen tror han beror på att de vill erbjuda ett alternativ till den konkurrerande bergvärmen. 

Konkurrerande teknik:
Lönsamt med solhybrid och bergvärme

– Hur lösningen tas emot är väldigt olika i olika kommuner, säger Henrik Risberg.

Han berättar om ett äldre sommarhotell på Öland som troligen överlevt tack vare det nya systemet. Hotellets energinota var tidigare runt 1,6 miljoner kronor per år. Med hjälp av hybridvärmesystemet, värmeåtervinning från en simbassäng och injustering minskade värmekostnaden till cirka 500 000 kronor per år. Under sommaren kommer varmvattnet numera helt från återvunnen värme.

– Och återvunnen energi är ju den finaste energin, säger Henrik Risberg.

Lunds Kommuns Fastighetsbolag har sett installationen i Lärlingen som ett pilotprojekt. Men de är nu så pass nöjda att de beslutat att installera hybridvärme på flera håll.

Linda Egin

– Vi står inför en stor utmaning att nå våra energimål till år 2030. Att vara en del av utvecklingen och använda tekniken som ett verktyg hjälper oss på den resan, säger Linda Egin, teknisk chef hos LKF.

Fakta om hybridvärme:

Vad är hybridvärme?

Ett system för att ta tillvara värme ur frånluft och återanvända energin på ett optimalt sätt.

Hybridvärmesystemet går att kombinera med olika typer av värmepumpar och solenergi.

Vad ingår i hybridvärmetekniken?

Den specialutvecklade fjärrvärmecentralen och annan utrustning levereras som en prefabricerad paketlösning.

I paketet ingår bland annat värmeväxlare, värmeåtervinningsbatteri, värmepump och styrsystemet Fiksu med temperaturkontroll av fjärrvärmereturen.

Möjlighet finns även att effektstyra fjärrvärmen, exempelvis sätta ett tak för uttagen effekt.

Varmvattencirkulationen (VVC) kopplas till hetgasväxlaren i värmepumpen, för optimal värmeåtervinning.

Hur lönsamt är hybridvärme?

Enligt leverantören Högfors GST är återbetalningstiden för hybridvärme 7-10 år i de flesta fall.

Rekommenderade artiklar

För prenumeranter

Här blir det närvärmenät i stället för värmepumpar

Värmepumpar och fjärrvärme i ovanlig kombo

Skarp kritik mot nytt investeringsstöd

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss. Remissvaren ska vara inlämnade senast i dag, tisdag. – Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av remissinstanserna.

Fjärrvärmeforskare svarar med 4DGH

Framtidens fjärrvärme kräver anpassningar. Det visar bland annat artikeln i nr 10/2016 av VVS-Forum om de svenska landstingens arbete för sänkta uppvärmningskostnader. Men en ny generation fjärrvärmeteknik med låga temperaturer utarbetad vid högskolan i Halmstad kan vara svaret som ska hålla konkurrensen uppe och göra kunderna nöjda. 

Växjö försvarar fjärrvärmedomen med näbbar och klor

Energijätte gör fjärrvärme av avloppsvatten

Lägre energianvändning 2014

Växjö kommun vann mot Konkurrensverket

I dag kom Stockholms tingsrätts dom om Konkurrensverkets krav på ett förbud mot att Växjö kommun ansluter nya småhus till det kommunala fjärrvärmenätet. 

Låg energianvändning under varmt 2014

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.