Logga in

Växjö försvarar fjärrvärmedomen med näbbar och klor

Publicerad
7 jul 2016, 16:09

ALMEDALEN. I en tuff debatt med Johan Barth, vd hos Geotec, om tvångsanslutning av nya småhus till fjärrvärme förklarade, Växjös starke man, kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M), att man inte tänker ”sabotera” sin gröna profil med eluppvärmning.

I november förra året kom domen i det uppmärksammade målet om Växjö kommuns tvångsanslutning av ny småhusbebyggelse till fjärrvärme. Drygt två år tidigare hade Konkurrensverket stämt Växjö kommun eftersom man hävdade att kommunen satte konkurrensen ur spel när köpare av nya småhus tvingades att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet.

Den friande domen i Stockholms tingsrätt har överklagats till Marknadsdomstolen av Konkurrensverket.

I en debatt i Almedalen möttes geoenergiföreträdaren, Johan Barth, vd i Geotec, och Bo Frank.

Johan Barth hävdade att ägarna till nya småhusen i det område som Växjö sålt för bebyggelse berövas rätten att välja uppvärmningssystem genom kommunens tvångsanslutning och att kommunens enda intresse är att låsa upp kunder till kommunens egna energibolag.

– Det här kommer att få konsekvenser i hela landet. Domen riskerar att ge legitimitet för kommuner att skydda sina monopol, men det vi behöver är konkurrens. Domen är skadlig för konsumenterna. Hur långt får en kommun gå i sin strävan att skydda sina egna verksamheter? frågade sig Johan Barth.

– Det handlar inte om att skydda egna bolag eller verksamheter. Vi är därtill den mest konkurrensutsatt kommunen i hela Småland Vi är också Europas grönaste stad och var den första stad i världen som förklarade att vi skulle bli fossiloberoende. Det handlar om att miljönytta och systemnytta ska gå före några företags vinster, dundrade Bo Frank och syftade på värmepumptillverkare.

Han menade att i Växjö är fjärrvärme lika självklart som kommunalt avlopp och kommunalt vatten.

– Hur skulle det se ut om varje nytt småhus skulle borra efter eget vatten och gräva eget avlopp? frågade Bo Frank retoriskt.

– Med vår miljöprofil vill vi helt enkelt inte ha en massa värmelösningar som drar elenergi. Vår fjärrvärme är 100-procentigt förnybar, vi eldar inte en deciliter olja. Biobränslet är närproducerat och skogen växer så det knakar. Då kan vi inte sabotera detta genom att tillåta att massa fastigheter använder el för uppvärmning, slog Bo Frank fast.

Läs hela debatten, där även Villaägarnas samhällspolitiske chef, Jakob Eliasson och Louise Trygg, professor i energisystem vid Linköpings universitet, medverkade, i nästa nummer av VVS-Forum (nr 7–8/2016) som utkommer den 25 augusti.

Prenumeration kan tecknas här.