Logga in

Energijätte gör fjärrvärme av avloppsvatten

Publicerad
27 maj 2016, 10:07

Eon investerar 195 miljoner kronor i en ny värmepumpanläggning som ska utvinna värme ur renat avloppsvatten i Malmö. Totalt kommer den att producera cirka 200 000 MWh förnybar fjärrvärme per år. 

Värmen kommer att levereras ut på fjärrvärmenätet i Malmö/Burlöv.

– Fjärrvärmeproduktionen i Malmö behöver förnyas och den nya anläggningen är ett viktigt första steg. Anläggningen ökar såväl leveranssäkerheten som andelen förnybar fjärrvärme, samtidigt som den utgör en robust och flexibel grund i framtidens produktionssystem, säger Anders Svensson, produktionschef på Eon, i ett pressmeddelande.

Omställningen till mer förnybar fjärrvärme stämmer väl överens med Malmö stads miljöprogram. Ett av målen där är att energin som används i Malmö stads verksamheter ska vara 100 procent förnybar år 2020.

– Kundernas efterfrågan på förnybar fjärrvärme ökar hela tiden och för att få en så hållbar produktion som möjligt ska även elen som driver värmepumparna i den nya anläggningen komma från förnybara källor, säger Anders Svensson.

Fjärrvärmen som produceras av anläggningen motsvarar årsförbrukningen hos cirka 10 000 villor. Den kommer att tas i drift hösten 2017.