Logga in

4GDH ska lyfta fjärrvärmen

Publicerad
19 okt 2016, 12:20

Framtidens fjärrvärme kräver anpassningar. Det visar bland annat artikeln i nr 10/2016 av VVS-Forum om de svenska landstingens arbete för sänkta uppvärmningskostnader. Men en ny generation fjärrvärmeteknik med låga temperaturer utarbetad vid högskolan i Halmstad kan vara svaret som ska hålla konkurrensen uppe och göra kunderna nöjda. 

I två artiklar har vi i VVS-Forum beskrivit vilka konsekvenserna kan bli om de nya energikraven, de så kallade nära-nollenergikraven, även kommer att gälla vid renovering och ombyggnation. En fjärrvärmeföreträdare sa att ”om Boverkets förslag till reglering inom energiområdet genomförs finns det risk att fjärrvärmen inte har någon framtid”. I den andra artikeln berörs vilken påverkan landstingens energispariver kan ha på lokala fjärrvärmebolag.

Men ett svar från fjärrvärmeforskare är på gång. I en artikel som kommer att publiceras i nästa nummer av Fjärrvärmetidningen redovisas en ny teknisk design av framtidens fjärrvärme, eller den fjärde generationen fjärrvärme (4th Generation District Heating, 4GDH). Den nya systemtekniken är utarbetad av Sven Werner, professor i energiteknik vid högskolan i Halmstad, Sven Werner, och doktoranden Helge Averfalk.

I VVS-Forums bilaga ”Tema Värme” berör Sven Werner den nya tekniken:

– I dag har vi 87 grader i framledningen och 47 grader i returledningen. Vi vill ner till 50 respektive 20 grader. /…/ Det innebär lägre kostnader för kunderna och effektivare system.

– Fjärrvärmen utmanas allt mer av lägre värmebehov och ökad konkurrens. Fjärrvärmeföretagen måste därför börja uppväxlingen till en mer effektiv systemteknik som är anpassad till framtidens skarpare marknadsvillkor, tillägger nu Sven Werner.

Det främsta kännetecknet för 4GDH är lägre temperaturer i distributionsnäten. Lågtemperatursystem har många kända fördelar som fjärrvärmeföretag länge har försökt komma åt genom olika lösningar. Bland annat minskas värmeförlusterna och man får lägre temperaturfall i framledningen, något som ger positiva kostnadseffekter.

De tekniska beskrivningarna i projektet Framtida fjärrvärmeteknik, som leds av Sven Werner, är dock inte låsta till enbart stora utbyggnader med nya anslutningar. Hoppet är att grundidéerna från projektet ska inspirera svenska fjärrvärmeföretag att även göra dagens distribution mer effektiv. Kostnaden är densamma för ombyggnad av befintliga nät.

– Ekonomin ligger i att framtida värmetillförsel blir billigare, säger Sven Werner.

Hur branschen framöver tacklar den nya tekniken kan bli fjärrvärmens ödesfråga, tror forskarna.

– Ska fjärrvärmen upprätthålla sin konkurrenskraft behövs helt enkelt 4GDH, säger Helge Averfalk.

Läs intervjun med Sven Werner i VVS-Forums bilaga ”Tema Värme”.

Läs hela artikeln i Fjärrvärmetidningen eller i nästa nummer av VVS-Forum (11/2016) som kommer ut 17 november.