Logga in

Växjö kommun vann mot Konkurrensverket

Publicerad
16 nov 2015, 16:55

I dag kom Stockholms tingsrätts dom om Konkurrensverkets krav på ett förbud mot att Växjö kommun ansluter nya småhus till det kommunala fjärrvärmenätet. 

Tingsrätten går på Växjö kommuns linje och anser inte att Växjö kommun snedvridit konkurrensen och inte heller att någon lidit skada.

– Det här är en vinst för miljön, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Det var för drygt två år sedan som Konkurrensverket stämde Växjö kommun eftersom man hävdade att kommunen satte konkurrensen ur spel när köpare av nya småhus tvingades att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet.

Konkurrensverket menar nu att domen är ett bakslag för de villaägare i Växjö som vill värma sina hus på annat sätt än med kommunens eget fjärrvärmenät.

– Även om den aktuella domen bara gäller Växjö så kan fler kommuner nu komma att ställa krav på anslutning till kommunala fjärrvärmenät. Det innebär att konkurrensen undergrävs, och att konsumenternas möjlighet att välja värmesystem helt försvinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.

– Jag är förvånad att tingsrätten valt att tolka konkurrensreglerna så snävt som den gjort. Jag hade hoppats att domstolen skulle tagit större hänsyn till den skada som konsumenterna lidit, och hur det påverkar företag som levererar alternativa värmesystem, tillägger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har till den 7 december på sig att besluta om domen ska överklagas till Marknadsdomstolen.

Rekommenderade artiklar

Konkurrensverket släppte Växjö-fallet

Konkurrensverket har dragit tillbaka överklagandet till Marknadsdomstolen i det omtalade Växjö-målet, där kommunen tvångsanslöt ett nyuppfört småhusområde till det egna fjärrvärmenätet. ”För höga beviskrav” var orsaken enligt Konkurrensverket. Segrare blev därmed Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, som stridit hårt för fjärrvärmeanslutningen.

Annons

Många arbetstimmar att spara för installatörer och plattsättare

Vägghängda toaletter blir allt mer populära. TECEs WC-fixtur med Safetybag förenklar installationen för VVS-montörer, snickare och plattsättare eftersom tätskiktet sitter förmonterat på fixturen. En konstruktion som sparar många arbetstimmar när konsumenten efterfrågar en vägghängd toalett.

NDomstolsbeslut kan ge dyrare fjärrvärme

Patent- och marknadsdomstolen har godkänt en sammanslagning mellan två stora leverantörer av fjärrvärmerör. Detta leder till stark koncentration i Sverige på marknaden för fjärrvärmerör. Det menar Konkurrensverket som nu försökt stoppa affären till högsta instans.

Skarp kritik mot nytt investeringsstöd

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss. Remissvaren ska vara inlämnade senast i dag, tisdag. – Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av remissinstanserna.

Växjö försvarar fjärrvärmedomen med näbbar och klor

För prenumeranter

Här blir det närvärmenät i stället för värmepumpar

För prenumeranter

Hybridvärme sänker energiförlusten i äldre hus

”Skolvalet – ett moment 22”

Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom

Dolt fel bakom krånglande bergvärmepump

Vägrade göra icke fackmässig värmepumpinstallation