Logga in

Växjö kommun vann mot Konkurrensverket

Publicerad
16 nov 2015, 16:55

I dag kom Stockholms tingsrätts dom om Konkurrensverkets krav på ett förbud mot att Växjö kommun ansluter nya småhus till det kommunala fjärrvärmenätet. 

Tingsrätten går på Växjö kommuns linje och anser inte att Växjö kommun snedvridit konkurrensen och inte heller att någon lidit skada.

– Det här är en vinst för miljön, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Det var för drygt två år sedan som Konkurrensverket stämde Växjö kommun eftersom man hävdade att kommunen satte konkurrensen ur spel när köpare av nya småhus tvingades att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet.

Konkurrensverket menar nu att domen är ett bakslag för de villaägare i Växjö som vill värma sina hus på annat sätt än med kommunens eget fjärrvärmenät.

– Även om den aktuella domen bara gäller Växjö så kan fler kommuner nu komma att ställa krav på anslutning till kommunala fjärrvärmenät. Det innebär att konkurrensen undergrävs, och att konsumenternas möjlighet att välja värmesystem helt försvinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.

– Jag är förvånad att tingsrätten valt att tolka konkurrensreglerna så snävt som den gjort. Jag hade hoppats att domstolen skulle tagit större hänsyn till den skada som konsumenterna lidit, och hur det påverkar företag som levererar alternativa värmesystem, tillägger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har till den 7 december på sig att besluta om domen ska överklagas till Marknadsdomstolen.