Logga in

”Ventilationssystemet har dykt upp som en dark horse”

Publicerad
24 nov 2020, 10:00

De nya byggreglerna har ändrat spelreglerna för energikraven. Nu kan ett gammalt system visa sig vara en ny lösning.

I miljonprogramsområdet Tjärna Ängar i Borlänge har fastighetsägaren, kommunala Tunabyggen, provat tre olika alternativ.

Så här blev resultaten efter renoveringen:

  • Huset med FTX-ventilation hade en högre primärenergianvändning än de andra, 72 kWh/kvadratmeter.
  • Byggnaden med FX och frånluftsvärmepump fick en lägre primärenergianvändning, 66 kWh/kvadratmeter.
  • Huset med tryckstyrd till- och frånluftsventilation var det mest energieffektiva systemet, sett ur ett livscykelperspektiv.

Fler länkar i serien: Stridsfrågan som delar branschen

Jonn Are Myhren, docent i byggteknik vid Dalarnas Högskola, var projektledare för den hållbara renoveringen:

Jonn Are Myhren, Dalarnas Högskola

– Jag är inte ute efter någon konflikt. Jag är en forskare som har lagt fram olika forskningsresultat. Men det finns krafter i branschen som inte gillar resultaten. De tycker att jag är för positiv till FX, samtidigt som jag hela tiden hävdat att FTX är det naturliga valet vid nybyggnation, säger han och tillägger:

– Både FX- och FTX-systemen får svårigheter att hämta hem energibesparingen på grund av de nya byggreglerna. Ur en primärenergisynpunkt äts besparingen upp av en ökad elanvändning. Därför har F-ventilation dykt upp som en dark horse. Det visar sig att ventilation utan värmeåtervinning klarar energikraven lika bra som FX och FTX i nya BBR.

Fler länkar i serien: ”Det har blivit ett mantra att man måste ha FTX”

Enligt Jonn Are Myhren klarar hus med ventilation utan värmeåtervinning i princip energikraven lika bra som FX och FTX.

Han menar att FTX kan läggas till där det finns särskilda krav på luftkvalitet. FX förutsätter en framtid med miljövänlig el för att vara hållbar.

Tuffare energikrav för frånluftsvärmepumpar

I stället lyfter han fram F-ventilationen, utan värmeåtervinning som en del av en framtidslösning. De nya byggreglerna har ändrat på hur energiprestandan ska räknas för ventilationssystemen.

– En genialisk lösning som jag tror kommer framöver är behovsstyrning av ventilationssystemet i befintliga självdragshus och F-ventilerade byggnader, snarare än värmeåtervinning. På ett kostnadseffektivt och enkelt sätt kan teknik implementeras som gör att luftflödet regleras automatiskt efter behov, till exempel ökas i sovrummet när personer vistats där under natten och sänkas i hela lägenheten när ingen är hemma.

Artikel från maj: Han väntar på renoveringsboomen

Det kan ge en besparing på 30–40 procent samtidigt som inneklimatet förbättras, menar Jonn Are Myhren, som rekommenderar tilluftsradiatorer som förvärmer den inkommande luften i hus med FX-ventilation.

– Man kan väldigt enkelt säkerställa att tilluften når rumstemperatur innan den släpps fri i rummet. Det blir verkligen bättre termisk komfort än vad spaltventiler över fönstren eller bakom radiatorerna ger.

Våren 2018 kom en studie från konsultfirman Energianalys och branschorganisationen Svensk Ventilation som blivit en vattendelare i debatten om FX eller FTX: ”Jämförelse av FX och FTX-system för ventilation av flerbostadshus”.

Studien hyllades av FTX-anhängarna som betydande standardverk – men dömdes ut av FTX-kritiker som ovetenskaplig.

Av rapporten framgår att FTX-system ”garanterar god inomhusluft”. Något som ett FX-system inte gör, enligt rapporten, eftersom det är känsligt för om de boende öppnar eller stänger dörrar och fönster.

Svensk Ventilation menar också att FTX-system är bättre rustade att möta klimatförändringarna, eftersom FTX kan kombineras med frikyla, fjärrkyla eller en kylmaskin, för att kyla tilluften under varma somrar. Därför rekommenderar Svensk Ventilation att fastighetsägare, både vid nyproduktion och renovering, väljer FTX.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation

– Våra medlemmar tillverkar och installerar både FTX- och FX-lösningar. De vet för- och nackdelar och skulle de få välja själva så är det FTX som är deras förstahandsval, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Debattartikel från april 2019: Ventilationskonsulterna måste klara beräkningar

Hon pekar på att boende, bara genom att ha ett fönster öppet, lätt kan sätta ett FX-system ur spel.

– Brukarna har inte kunskapen hur de kan påverka ett ventilationssystem, menar hon och hänvisar också till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet inte understiga 4 liter per sekund och person. Dessutom visar Energimyndighetens Teknikupphandling i befintliga flerbostadshus att FTX ger ett förbättrat inomhusklimat genom att förvärmd och filtrerad luft tillförs lägenheterna.

VVS-konsulten och ventilationsdebattören Lennart Asteberg tycker att just innemiljön glömts bort i debatten om FX och FTX. Hananser både att det är omöjligt att uppnå god luftkvalitet inomhus med FX-ventilation och att användningen strider mot kravet i BBR på termisk komfort.

Lennart Asteberg, VVS-konsult.

– Det handlar ju ändå om inneklimat i första hand, inte energianvändning, säger han.

Han tycker att det är upprörande att man bygger nya hus med FX-ventilation.

– Det finns inga möjligheter att uppfylla kraven på termisk komfort när FX-systemet tar in kall uteluft genom ett hål i väggen. Alla jag har pratat med som har frånluftsventilation upplever drag, säger Lennart Asteberg.

FAKTA/Renovering

  • Renoveringsbehovet är akut för 300 000 lägenheter i miljonprogrammet och ytterligare 500 000 bostäder behöver renoveras på sikt. Det framgår i en rapport från Installatörsföretagen och Byggföretagen som bedömer att var sjätte lägenhet i kommunalt ägda fastigheter byggda mellan 1960 och 1970 behöver renoveras.
  • Många fastighetsägare sätter sitt hopp till EU:s ”Renovation Wave”. Renoveringsvågen ska fördubbla ombyggnadstakten med målet att 35 miljoner fastigheter i Europa har renoverats till 2030.