Logga in

3 storbolag om hur de tacklat pandemin

Publicerad
21 jun 2021, 06:00
| Uppdaterad
22 jun 2021

Bravida gjorde sitt bästa resultat någonsin, Caverion satsar på smarta, digitala tjänster och Assemblin har ställt om sitt arbetssätt. Allt under under coronaåret 2020.

Mats Johansson, vd, Assemblin

Mats Johansson, vd, Assemblin:

”Vi har ställt om vårt sätt att jobba och att samverka med andra. Jag är mycket imponerad över att våra medarbetare har lyckats ställa om sitt sätt att arbeta och kämpa på så bra under pandemin. Vi har också haft en bra dialog med våra kunder och leverantörer, vilket jag tror är nyckeln till att vi klarat detta svåra år relativt bra. Vi har dessutom ökat nyttjandet av tekniken, inte minst när det gäller digitala mötesformer.”

Bokslut 2020:
Assemblins vd: ”Ett bra avslut på ett starkt år i en utmanande tid”

Många utmaningar väntar
Jacob Götzsche ny koncernchef på Caverion

Juha Mennander, vd, Caverion Sverige

Juha Mennander, vd, Caverion Sverige:

”En framgångsfaktor är att vara alert och flexibel när förutsättningarna snabbt ändras. Avancerade digitala tjänster har också visat sig bli betydelsefulla för våra kunder, då behoven att kunna övervaka fastigheter på distans blivit tydliga. Det är också tydligt hur tjänster som att sköta fastigheter och göra installationer på distans och tjänster inom hållbarhetsområdet utvecklats. En pandemi påminner oss om vad vi måste göra för framtiden.”

Mattias Johansson, vd, Bravida:

Mattias Johansson, vd, Bravida

”Vi har rapporterat vårt bästa resultat någonsin. Vår decentraliserade modell har visat sin styrka. Vi kan snabbt skala upp efter rådande efterfrågan och vi har kunnat hantera lokala utmaningar som både nedstängningar, lönsamhet och sjukfrånvaro med att vi är starka finansiellt. Vi är dock ödmjuka för att pandemin fortfarande pågår. Men vi har framför allt våra medarbetare att tacka för vårt resultat. Vi är ett starkt team som levererar trots speciella förhållanden och skakiga tider.”

… och de lite mindre företagens strategier

Mikael Windefalk, vd, Windefalk Ventilation & Energi AB, Solna

Mikael Windefalk, vd, Windefalk Ventilation & Energi AB, Solna:

”Vi har haft en fantastisk orderingång på ett brett kundsegment. Dessutom har vi haft bra ramavtal som har gett mycket jobb och tagit stora projekt. Det kunde man inte tro i början av pandemin. Men nu har vi fullt upp, eftersom omsättningen ökar så mycket. Samtidigt står vi inför ett helt nytt problem, priserna på material, framför allt plåt, rusar i höjden. Plåtpriset har gått upp 25 procent i år. Det här är något helt nytt, där pandemin kanske är indirekt är en av orsakerna, det är materialbrist i hela världen. Vi är en av de första entreprenörerna som åberopat kapitel 6, paragraf 3 i ABT 06 som reglerar osedvanligt höga prishöjningar som kan ge rätt att omförhandla kontraktet med beställaren. Det här är en stor fråga för hela branschen, eftersom byggpriserna kommer att öka markant om inget ändras.”

Windefalk försöker omförhandla kontrakt
Chockhöjda priser på material hotar installationsbranschen

Tony Johansson, vd på Dalarnas Rör, Borlänge

Tony Johansson, vd på Dalarnas Rör, Borlänge:

”Än så länge har vi inte förlorat några pengar på grund av coronakrisen, men fortsätter krisen en längre tid så kommer ingen att klara sig utan ekonomiskt bortfall. Vi märker en viss återhållsamhet från privatkunder som vi kommer i kontakt med via försäkringsskador. Antar att företag som har privatpersoner som största beställargrupp får stora problem. 
Vi behöver inte permittera i nuläget och vi hoppas att slippa det. Däremot är vi naturligtvis oroliga om många i personalen får sådana symptom som gör att de måste hålla sig hemma.”