Logga in

Chockhöjda priser på material hotar installationsbranschen

Publicerad
14 jun 2021, 06:00

De skenande materialpriserna slår direkt mot installationsbranschens hjärta. Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilation, omförhandlar nu kontrakt med beställare på grund av prishöjningarna.

Text

Installatörsföretagen, IN, varnar för en ökande materialbrist som kan drabba många VVS- och elföretag. 

Nu skenar priserna på exempelvis plåt, plast, mässing, koppar samt mineraler och metaller till solenergisektorn. Flera stora grossister har aviserat om prishöjningar.

Redan 2017 steg materialpriserna
Chockhöjda VVS-priser

Andreas Thors på Rörprodukter Montage i Östersund tar fram egna prislistor
”Osunda materialpåslag retar upp folk”

Hur hårt slår de höjda materialpriserna mot branschen?

– Det kan slå riktigt hårt. Det är enormt stora variationer på materialpriserna just nu. En okalkylerbar förändring. Det normala är att prissättningen görs via index, men det vi nu råkat ut för är stora och snabba förändringar som bland annat kan bero på rådande pandemi och höjda råvarupriser. De snabba förändringarna tas inte med inom indexramar, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Vad kan man som installatör göra gentemot beställare när det gäller de höjda materialpriserna?

– Här gäller det att i samförstånd med våra kunder på bästa sätt reglera detta. Det framgår tydligt i den rådgivning vi har till våra medlemmar.. Sedan kan man alltid ringa någon av våra rådgivare eller entreprenadjurister, förklarar Ola Månsson.

Om AB 04 eller ABT 06 gäller kan det vara möjligt att ändra det avtalade priset för entreprenaden om materialkostnaden har ökat. För att det avtalade priset för entreprenaden ska kunna ändras måste flera förutsättningar vara uppfyllda.

Mikael Windefalk, vd för Windefalk Ventilation & Energi AB. Foto: Privat

Mikael Windefalk, vd på Windefalk Ventilation & Energi AB, förhandlar redan med beställare angående de höjda materialpriserna.

– Vi är en av de första entreprenörerna som åberopat kapitel 6, paragraf 3 i ABT 06 som reglerar att osedvanligt höga prishöjningar kan ge rätt att omförhandla kontraktet med beställaren. Den har så vitt jag vet aldrig prövats i realiteten, blir intressant att se hur den kommer att behandlas av branschen, säger han och tillägger:

– Framför allt är det plåt som rusar i höjden. Plåtpriset har gått upp 25 procent i år. Det här är något helt nytt, där pandemin kanske är indirekt är en av orsakerna. USA och Kina köper upp all plåt, så det är materialbrist i hela världen. Det här är en stor fråga för hela branschen, eftersom byggpriserna kommer att öka markant om inget ändras, anser Mikael Windefalk. 

Kunden hittade billigare installationsprodukter på nätet och krävde lägre pris
Tvist om materialpåslag – firman fick rätt

Fredrik Mejhert, entreprenadjurist, Installatörsföretagen

Fredrik Mejhert, entreprenadjurist på Installatörsföretagen, säger att företagare kan ta höjd för stigande materialpriser redan innan kontraktet med kunden skrivs på. 

– Ett sätt att försäkra sig om att få ersättning för ökade materialpriser i kommande projekt är att ta in en reservation om prisjusteringar i anbudet eller att komma överens om att allt material ska ersättas på löpande räkning. Men man kan också försöka säkra fasta priser på kommande inköp av material med sin leverantör, säger han.