Logga in

Då kommer nedgången – analytikern om när corona slår mot installation

Publicerad
28 maj 2020, 06:00

Analytikern Thomas Ekvall säger att installationssektorn ännu inte drabbats av pandemins verkningar. Men installatörerna sitter inte säkert för det.

Coronaviruset påverkar såväl byggindustrin som installationsbranschen på ett dramatiskt sätt, enligt Byggföretagens konjunkturrapport.

Ola Månsson, Installatörsföretagen: ”Vi gör allt för att komma igång så snabbt som möjligt”

Pandemin har lett till en lågkonjunktur och bostadsinvesteringarna faller under hela prognosperioden 2020–2021 på grund av minskade om- och nybyggnationer av bostäder.

 Mattias Johansson, BravidaMattias Johansson, koncernchef på Bravida, tror att coronakrisen kommer slå hårdare mot installationsbranschen än finanskrisen 2009.

– Vi är bara i början ännu. Men det är för tidigt att säga hur hösten blir, mer än att den definitivt kommer att påverkas av coronakrisen. Som bolag i installationsbranschen är vi av erfarenhet sena i cykeln. Det kommer att synas tydligt hur det påverkar oss i slutet av detta år och i början på nästa år, säger han.

– Vi kommer se en större försiktighet och det kommer att bli viktigare än någonsin att räkna in risken i prissättningen. Även lönsamma bolag kan drabbas om de gör fel affär med en kund som går i konkurs. Just nu har inte konkurserna börjat på allvar i vår bransch, men jag tror att vi kommer få se mer av både konkurser och kreditförluster framöver, säger Mattias Johansson som framhåller fördelen för Bravida att vara en stor koncern som är spridd över landet.

APS Drift och Underhåll: ”Vi tappade order på 15 miljoner under en vecka”

– Det ger en automatisk riskspridning. Vi är en trygg partner att göra affärer med och har i dagsläget goda förutsättningar med ett bra orderläge. Men som sagt är det i slutet av detta år och början på nästa år som vi kommer att börja se de riktiga effekterna av krisen.

Konjunkturrapporten pekar på att den svaga investeringsutvecklingen leder till att sysselsättningen inom byggindustrin faller med mer än fyra procent under 2020–2021.

Hittills har totalt drygt 77 500 personer varslats och 426 000 anställda korttidspermitterats totalt i landet.

Men enligt Mattias Johansson har problemen inte påverkat Bravida så mycket ännu och varslen i Sverige är än så länge begränsade.

– Men vi förbereder oss på att tvingas lägga större varsel längre fram, säger Mattias Johansson.

I dagsläget är runt en procent av Bravidas anställda korttidspermitterade.

Anläggning sägs vara det enda ljuset i mörkret, tack vare offentliga satsningar på infrastruktur. Är det något som ni kan nyttja?

– Vi på Bravida är duktiga på infrastruktur, det ligger i vårt DNA. Många av de här offentliga satsningarna var ju också beslutade innan coronakrisen bröt ut. Däremot lär det vara ett område som regeringen kommer att satsa på framöver, vilket kan ge positiva effekter.

”Vi ser en mindre nedgång i år som blir större under 2021.”

Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, ett oberoende marknadsanalysföretag som specialiserat sig på byggmarknaden, pekar även han på att bygg- och installationsbranschen är en av de sista sektorerna som påverkas av coronakrisen.

– Bromsen kommer under hösten och fortsätter en bra bit in i 2021. I och med att Sverige inte stängt ner har projektbyggandet inom installation utvecklats väl hittills och kommer förmodligen fortsätta så under resterande del av året. Byggföretagen tror i sin konjunkturrapport på ett snabbt fall i år, som till viss del återhämtas nästa år. Vi ser däremot en lite mindre nedgång i år som blir större under 2021, menar han och tillägger:

– Men skillnaderna är stora inom olika segment, där bostadsrenoveringar eller service i vård och äldreboenden bromsat, medan kyla i butiker går väldigt starkt, säger han och tillägger att den service som inte gjorts under våren rimligen kommer göras i höst.

– Min bedömning är att installationsbranschen totalt sett klarar sig ganska bra även i höst, men i takt med att nybyggnation och större ombyggnationer minskar påverkas installationsbranschen negativt i högre grad under 2021, säger Thomas Ekvall.

IN:s konjunkturrapport från november 2019: Avmattning för installatörerna förstärks

Per Sjöstrand, Instalco

Per Sjöstrand, koncernchef på Instalco, kommenterar läget så här:

– Så här långt har vi inom Instalco inte märkt av någon nedgång i varken orderingång eller påverkan på pågående projekt. Vi har som tidigare en stark orderbok, säger han.

Enligt Per Sjöstrand ser orderstockarna för aktörerna i byggbranschen och installationsbranschen generellt bra ut och det gäller även Instalco som endast har varslat ett fåtal anställda. Ingen anställd på Instalco är korttidspermitterad.

I ett videoinspelat anförande på Instalcos årsstämma nyligen gav Per Sjöstrand en vink om att koncernen inte är främmande för att pröva nya verksamheter.

– Vi har en stark finansiell ställning, men förbereder oss också på att vara flexibla när det gäller neddragningar. Vi kanske till och med ger oss in på nya områden, sa han.

Läs Byggföretagens konjunkturrapport här.