Logga in

Så många installatörer har varslats och korttidspermitterats

Publicerad
11 feb 2021, 06:00
| Uppdaterad
28 mar 2021

Vi frågade några av branschens största företag om hur pandemin påverkat personalsituationen.

VVS-Forum har kontaktat tio av de större installationsföretagen i landet om varslade eller permitterade VVS-montörer och elektriker. Sex företag har svarat, varav ett vill vara anonymt, medan fyra installationsföretag inte lämnar ut uppgifterna.

Totalt har de sex installationsföretagen varslat 302 VVS-montörer och elektriker under 2020. Antalet korttidspermitterade var 706 montörer och elektriker.

Läs också:
Bravida varslar montörer

På landets största installatörsföretag, Bravida Sverige med 6 500 anställda, har drygt 230 montörer korttidspermitterats och lika många, 230 montörer, har varslats sen mars 2020.

Liselotte Stray, Bravida
Liselotte Stray, Bravida

– Antalet är ungefärligt och jag vill också lyfta fram att alla varsel inte har lett till faktisk uppsägning. Efter första oktober 2020 har inga korttidspermitteringar skett alls, säger Liselotte Stray, Sverigeansvarig för kommunikation och press på Bravida Sverige.

Hon tillägger:

– Bravida har inte erhållit statligt stöd för korttidspermitteringar, utan vi betalade tillbaka det stöd vi inledningsvis fick. Vi har med andra ord klarat denna period på ett överlag bra sätt.

Ett av landets största elteknikföretag, Midroc Electro, har också påverkats av pandemin. 172 anställda har korttidspermitterats och 32 personer blev uppsagda på grund av arbetsbrist under 2020.

Läs också:
Då kommer nedgången – analytikern om när corona slår mot installation

– Vi har ungefär 2 000 anställda vilket innebär att cirka tio procent blev påverkade. I dagsläget har vi full produktion utan permitteringar. Vi har kämpat för att kunna hålla så många i arbete som möjligt, säger Anna Ullenvik på Midrocs koncernkommunikation, och tillägger:

– Det var framförallt vissa orter och branscher som påverkades negativt samtidigt som vi hade en fortsatt stark efterfrågan i andra delar av verksamheten. Det innebär att vi samtidigt som vi tyvärr var tvungna att permittera eller säga upp medarbetare på vissa orter, rekryterat på andra. Vi söker fortsatt elektriker.

Hon tycker att läget fortfarande är lite osäkert på grund av pandemin.

– Vi är dock positiva när vi tittar längre framåt. Utvecklingen drivs bland annat av ökad elektrifiering, digitalisering och jakten på energismarta lösningar. Eftersom vi har en stark koncern i ryggen har vi kunnat fortsätta att expandera även under pandemin.

Läs också:
”Krisen har inte slagit mot installationsbranschen som mot restaurang, hotell och flyg”

Fredrik Trahn, Instalco
Fredrik Trahn, Instalco

Instalco-ägda Ohmegi Elektro i Sollentuna varslade 20 procent av personalen i slutet av januari i år. 24 elektriker är uppsagda.

– Vi har i princip inte haft några korttidspermitterade, varslade eller uppsagda under pandemin, förutom de vid dotterbolaget Ohmegi nyligen, säger Fredrik Trahn, kommunikationsansvarig på Instalco.

Här är siffrorna från installatörsbolag som svarat på VVS-Forums enkät:

FöretagVarslade Korttidspermitterade
Bravida 230230
Instalco24 
Anonymt företag 244
Midroc32172
Are730
Umia930
SUMMA302706
Fotnot: Caverion, Assemblin, Sandbäckens och Eitech har inte lämnat ut uppgifter. Enkäten gjordes under vecka 5 2021.

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen
Ola Månsson, Installatörsföretagen

Hur ser då 2021 ut att bli för installationsbranschen?

– Vi tror inte vi kommer se några större, breda nedgångar. En förklaring är att vi kommer in sent i byggprocesser och därför, om vi påverkas, berörs senare än andra branscher, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen och pekar också på en annan förklaring:

– Branschen har diversifierat sig och arbetar även med nya marknader, exempelvis med ny teknik i fastigheter. Men efter ett år med covidpandemin har vi också fått lära oss att mycket vi tagit för givet kan vändas på ända.

Varslen inom hela bygg- och installationssektorn ökade med 50 procent under pandemiåret 2020 jämfört med 2019, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Tillväxtverket statistik visar att totalt 18 300 personer har korttidspermitterats inom bygg- och installationsbranschen, varav 1 721 VVS-montörer och elektriker.

Ola Månsson betonar att det svårt att följa utvecklingen av varsel i branschen utifrån Arbetsförmedlingens statistik. Installationssektorn består till stor del består av småföretagare som inte behöver rapportera in varsel om det handlar om färre än fem personer på en geografisk plats.

– Även om många företag i branschen har flera ben att stå på, som industrin, fastighetsbolag och byggentreprenörer, är det viktigt att vi i branschen som helhet tänker långsiktigt. Inte minst gäller det att fortsätta satsa på lärlingar och se till att kunniga medarbetare finns kvar när ekonomin vänder, säger han.

Att varsel om uppsägning ökar i oroliga tider är fullt normalt och pandemiåret 2020 är inget undantag. Det påpekar Sara Snöbohm, analytiker på Prognoscentret.

Sara Snöbohm, Prognoscentret
Sara Snöbohm, Prognoscentret

– Den största ökningen i antal varsel inom bygg- och installationssektorn såg vi i början av pandemin när hela världsekonomin bromsade in och framtiden var mycket osäker. Varslen har fortsatt att lämnas in till Arbetsförmedlingen under hela 2020, men man ska komma ihåg att många av varslen inte leder till uppsägning. Jämfört med andra branscher har antalet varsel inom byggverksamhet varit relativt få, säger Sara Snöbohm, som tycker att den närmaste framtiden ser överraskande ljus ut.

– Ekonomin rullar på bättre än väntat och om vaccinationerna utförs enligt plan kan 2021 bli betydligt bättre än vad man förväntade sig för bara några månader sedan, säger hon.

– Att ha möjligheten att korttidspermittera personal gör att företag inom byggbranschen slipper säga upp anställda trots färre uppdrag, leveransförseningar eller andra problem som pandemin medför.

Men det finns mörkertal, framför allt i statistiken från Arbetsförmedlingen, enligt Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Henrik Junzell, Installatörsföretagen
Henrik Junzell, Installatörsföretagen

– En anmälan till Arbetsförmedlingen ska göras om man avser att säga upp fem eller fler anställda. De flesta uppsägningar som våra ofta små företag gör anmäls därför inte till Arbetsförmedlingen. Det finns säkert även ett mörkertal i det att företag som gör uppsägningar av mer än fem personer missar att göra anmälan, säger han.

Arbetsförmedlingen har ingen separat statistik för varslade installatörer. Istället får man titta på gruppen byggsektorn, där installationsbranschen ingår. 

Totalt handlar det om närmare 8 000 personer som varslats inom bygg- och installationsbranschen under 2020. Det kan jämföras med närmare 5 300 varslade personer i branschen 2019.

FAKTA/Korttidspermittering och varsel

  • Korttidsarbete eller korttidspermittering som det hette tidigare, innebär att den anställde blir arbetsbefriad med lön på 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar och staten betalar stöd till arbetsgivaren.
  • Korttidspermittering Den nya lagen trädde i kraft den 7 april, men stödet kunde godkännas retroaktivt från 16 mars. Över 90 000 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket, som är den myndighet som administrerar stödet. Totalt har drygt 590 000 anställda beviljats korttidspermittering. 
  • Varsel sker när en arbetsgivare planerar att säga upp anställda. Innan uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren informera och förhandla med facket om arbetsgivaren har kollektivavtal och annars med det fack som har någon medlem som kommer att beröras av uppsägningarna. Om fem eller fler arbetstagare är varslade är arbetsgivaren skyldig att informera Arbetsförmedlingen.