Logga in

”Nästan ingen bransch har haft så stora marknadsmöjligheter”

Publicerad
22 apr 2021, 06:00

Installationsbranschen ser ut att gå stark ur coronakrisen. Investeringarna inom el och VVS väntas växa både i år och nästa år och arbetsgivarna söker montörer med ljus och lykta.

Coronaåret 2020 slog mot svensk ekonomi genom att hushållens konsumtion minskade med runt 5 procent och arbetslösheten ökade. BNP sjönk preliminärt med 3 procent. Men tillväxten väntas studsa tillbaka snabbt och det ordentligt, med cirka 3 procent i år och 4 procent 2022, beroende på hur smittspridningen ser ut, skriver Installatörsföretagen i sin nya konjunkturrapport ”Marknadsläget 2021”.

Läs mer om pandemin:
”För den kreative uppstår alltid nya möjligheter i krissituationer”

Läs mer om arbetsmarknaden:
”Vi varnade för svartjobben”

Hans Nyblom, affärsutvecklingsexpert på Installatörsföretagen, säger att el- och VVS-branschen har ett ”fantastiskt starkt läge” inför den närmaste framtiden.

– Det finns nästan ingen bransch som har haft så stora marknadsmöjligheter någonsin som vi har nu. Med hela energiomställningen och fokus på energieffektivitet som allt från EU-toppar till minsta skolbarn har så är det bäddat för framgång. Men då måste vi skapa erbjudanden, vi kan inte sitta på avbytarbänken och vänta på att någon ska fråga, säger han.

Arbetsmarknaden för montörer ser fortsatt ljus ut. Eller mörk, om man ser från arbetsgivarnas perspektiv. Företagen som intervjuats till konjunkturrapporten har problem att hitta folk med rätt kompetens. Av de tillfrågade inom elbranschen svarade 89 procent att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera montörer. VS-företagen har det ännu värre. Bland dem har 96 procent svårt att anställa montörer med de rätta kunskaperna. Störst förändring hittar man bland ventilationsföretagen som under det senaste året fått lättare att rekrytera. ”Bara” 74 procent har problem med att hitta montörer.

– Företagen har en rejäl brist på rätt kompetens och det finns väldigt goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för montörer. Ta för er, lyssna på kunderna och titta på vad det finns för ny teknik omkring er så kommer ni att vara i ett jättebra läge, säger Hans Nyblom.

För installatörsbranschen som helhet har pandemin inte inneburit några stora tapp. Förra året minskade investeringarna inom elinstallation med en knapp procent, från 93,2 miljarder till 92,5. Men enligt Installatörsföretagens prognos vänder marknaden i år till plus två procent och ökningen väntas vara lika stor 2022.

För VS-branschen gick fjolåret bättre än väntat. Cirka 48,3 miljarder kronor spenderades på VS-installationer under 2020, vilket var 4 procent mer än året innan. Även inom ventilation ökade investeringarna till 19,5 miljarder, en uppgång med 3 procent. Prognosen för VS-installationer är en tillväxt på 1 procent i år och 2 nästa år. Inom ventilation förväntas spenderandet öka 2 procent i år för att ligga på en oförändrad nivå 2022.

Kylinstallationer tappade 7 procent från 10,3 miljarder till knappt 9,6 miljarder mellan 2019 och 2020, men kommer enligt prognosen ta igen det i år och nästa år med en ökning på 3 respektive 4 procent.

Investeringarna i husbyggnad ökade med 3 procent i fjol. Förklaringen till det ligger mycket i att det satsades ordentligt på ombyggnad inte minst inom offentlig sektor. Ombyggnadsinvesteringarna ökade enligt rapporten med hela 150 procent.

– Samtidigt som nöjeslokaler och restauranger har totalstängt i många fall så har man på den offentliga sidan haft en renoveringsskuld. Man har legat efter med det och dessutom fått coronastöd så man pumpar in pengar på den fronten. Offentlig förvaltning har investerat hårt och kommer förmodligen att göra det ytterligare ett tag, säger Hans Nyblom.

Hans intryck av vårens rapport är också att den visar på stora regionala skillnader. Det totala läget för branschen är bra medan följder av pandemin kan slå mycket hårt mot enskilda företag.

– Det är otroligt stora skillnader beroende på var i landet man är. Det finns medlemmar som har specialiserat sig på snabba installationer i butiksmiljöer och har knutit nära relationer till exempelvis en nationell butikskedja som väljer att inte investera en krona i det här läget. Då blir man hårt drabbad väldigt snabbt. Historiskt sett är den vanligaste anledningen till att en installatör går i konkurs att de är underleverantörer till en stor kund som går i konkurs. Det är aldrig en bra idé att lägga alla ägg i samma korg, säger han.

Läs mer om följderna av covid-19:
”Vi tappade order på 15 miljoner under en vecka”

Till exempel ökade investeringarna i elinstallationer i Södermanlands län med 27 procent förra året samtidigt som de sjönk med 17 procent i Östergötland.

– Det fanns en stor tillväxt på lagerlokaler, distributionscentraler, och merparten av dem byggdes i Mälardalen så det gynnade Södermanlandsföretagen. Sådant slår igenom direkt i statistiken. Det finns generellt stora skillnader mellan norr och söder, även om jag inte vet vad som ligger bakom. Vi får se vad de stora investeringarna i Norrland kan generera, där har det varit tuffare tider nu, framför allt inom ventilation, säger Hans Nyblom.