Logga in

Mörka siffror för installatörerna – så mycket har branschen tappat i år

Publicerad
6 okt 2023, 09:08
| Uppdaterad
11 okt 2023

Det tuffa ekonomiska läget gör att investeringarna i installationsbranschen minskar kraftigt. Även nästa år ser ut att bli tufft. Men två regioner sticker ut positivt på ett område.

Installatörsföretagen släpper nu sin konjunkturrapport ”Marknadsläget september 2023” som analyserar branschens tillstånd och sätter en prognos på den närmaste framtiden. Enligt rapporten väntas investeringarna i installationsbranschen sjunka med 9 procent under 2023 och med ytterligare 2 procent 2024. 

Lärdomar från coronakrisen:
”Nästan ingen bransch har haft så stora marknadsmöjligheter”

Så såg det ut i våras:
Miljarder försvinner – så mycket minskar installationerna

Det beror förstås på läget i omvärlden med stigande materialpriser, höga räntor och fallande fastighetsvärden som bromsar satsningar på nybyggnationer och underhåll.

Enligt rapporten beräknas elinstallationerna ha minskat med 12 procent under det första halvåret 2023 jämfört med samma period i fjol. Marknaden väntas tappa fart även de kommande två åren. VS-installationerna har enligt beräkningarna minskat med 18 procent det första halvåret. Men redan nästa år tror man att nedgången planar ut.

”Vi hoppas att incitament och styrmedel från regeringen för energieffektiviserande åtgärder kan vara en krockkudde för våra medlemmar.”

Ola Månsson, vd för installatörsföretagen

Ventilationsbranschen har gått nedåt med närmare 20 procent under den här perioden, både för att husbyggandet stannat av men underhållsvolymen verkar också minska. Ventilationsföretagen har emellertid en ljusare syn på de kommande åren än många andra installatörer.

I samtliga regioner väntas året sluta med en tydlig nedgång och förväntningarna på nästa år är att marknaderna krymper ytterligare, men i klart mindre takt. Blödningen trappas ned till några enstaka procent i många fall. I ett statistikfält ser man till och med plussiffror, om än blygsamma. Regionerna Västra Götaland och Sydsverige väntar sig en uppgång på VS-området med 1 respektive 2 procent under 2024. 

Installatörsföretagen efterlyser större rotavdrag och utökade avdrag för grön teknik för att få fart på investeringarna och öka takten i energieffektiviseringen. Vd Ola Månsson ser både en tuff situation i allmänhet och positiva tecken i till exempel Norrland med satsningar på solceller och laddpunkter.

 – Det är stopp i bostadsbyggandet. På grund av Riksbankens räntehöjningar har konsumenten slutat köpa bostäder. Tack och lov är bostadsutveckling inte den största affären för våra medlemmar, som jobbar mycket med kommersiella fastigheter, i offentliga byggnader och åt industrin. Läget kommer ändå att påverka dem men vi hoppas att incitament och styrmedel från regeringen för energieffektiviserande åtgärder kan vara en krockkudde för våra medlemmar, säger Ola Månsson.

Tuffare att få uppdrag:
”Det är ingen tvekan om att vi kommer att ha färre jobb framöver”

Nedgången i investeringar väntas plana ut nästa år, ska man se det som att faran är över då?

– Nej, det tycker jag inte att man ska göra. Det kommer fortfarande att vara en viss nedgång och man ska ha respekt för framtiden. För att komma tillbaka till nivån vi har i dag krävs incitament för energieffektivisering och en grön energiomställning med elektrifiering, så att det finns en marknad för våra företag att ta tag i när bostadsbyggandet går ned.

De flesta installationsbolag i alla kategorier säger fortfarande att de har mycket svårt att rekrytera montörer, vad säger det om framtiden bortom 2024?

– Den gröna omställningen är nyckeln till att det finns goda framtidsutsikter att vara installatör. Det finns fortfarande ett stort behov av arbetskraft över tid och alla jobb som handlar om att skapa nya energislag och att spara energi i fastigheterna har framtiden för sig så jag ser väldigt positivt på framtiden. Men det här är en dipp där vi måste se till att inte tappa de unga duktiga förmågor som kommer ut i branschen.

(Extern länk) Här finns hela rapporten att läsa.