Logga in

Analyschefen om VVS-konsulterna: ”Branschen måste börja titta på andra affärsmodeller”

Publicerad
29 jan 2020, 07:00

Fasta priser och praktik under civilingenjörsutbildningen är svar på några av teknikkonsultbranschens största utmaningar. Innovationsföretagens analyschef David Cramér förklarar hur. Samtidigt presenterar VVS-Forum listan med Sveriges största VVS-konsulter.

Teknikkonsultföretagen omsatte 46 miljarder kronor i Sverige 2018, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Innovationföretagens årliga marknadsrapport Bransch­översikten.

Det var en ökning med 10,5 procent jämfört med 2017 då de omsatte 41,6 miljarder kronor, 2018 sysselsatte företagen 33 400 medarbetare, nära 4 000 fler än året innan.

VVS-konsulten om 2020: Skolrenoveringar med stambyten en av de stora utmaningarna.

Lönsamheten försvagades dock under slutet av året, som en följd av minskad oderingång. Innnovationsföretagen bedömer att marknaden liksom lönsamheten stabiliserar sig under 2020–2021.

Vad kan företagen själva göra för att höja lönsamheten?

– Branschen måste börja titta på andra affärsmodeller. De svenska företagen fokuserar mycket på timprisdebitering. Sannolikt skulle de kunna ta mer betalt genom att använda fasta priser och därmed öka lönsamheten, säger David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen

”De behöver bli bättre på att berätta för kunderna vad de kan göra.”

Han efterlyser mer strategi- och säljtänk hos företagen samt bättre självvärdering.

– De behöver bli bättre på att berätta för kunderna vad de kan göra, till exempel för att sänka bygg- och livscykelkostnader, och inte bara svara på förfrågningsunderlag.

VVS-konsulten blev slutligen rörentreprenör trots allt: ”Min far sa alltid till mig: vad du än gör, håll inte på med samma sak som jag”

Generellt sett är konsultkostnaden cirka 10 procent av den totala byggkostnaden.En högre konsultkostnad kan ändå bli lönsam för både beställaren och slutkunden om byggkostnaden och livscykelkostnaden sjunker.

– Det är den typen av resonemang som branschen måste bli mycket bättre på, att sälja in lägre byggkostnad och livscykelkostnad genom den innovation som företagen bidrar med. Timkostnaden för projekteringen blir då irrelevant, säger David Cramér.

Rekryteringsbehovet är stort i branschen. Framförallt behövs fler seniora konsulter.

– En utmaning för branschen är att hitta vägar för erfarenhetsöverföring från seniora till juniora konsulter. Det handlar dels om att ta till vara kunskap som är på väg att försvinna, dels om att snabbt kunna överföra den till de yngre konsulterna som är otåligare än tidigare med att fort utvecklas.

Tiden från nyutexaminerad civilingenjör till först lönsam och sedan ledande konsult behöver bli kortare. Branschen borde därför driva på för att praktikperioder införs i ingenjörsutbildningen för att ge studenterna arbetslivserfarenhet, anser David Cramér.

– I dag kommer de som nyutexaminerade oftast från en rent teoretisk bakgrund till en verklighet som de inte är riktigt förberedda på.

En välfungerande modell är yrkesutbildningar där nästan halva utbildningstiden är praktik.

– Det är ju samma företag inom teknikkonsultbranschen som tar emot praktikanter från yrkesutbildningar. Studenterna från yrkesutbildningar har förstås en grundare kunskap än civilingenjörer, men de kommer mycket snabbare i arbete och blir lönsamma. Då borde även civilingenjörer kunna bli det om de hade den typen av arbetslivserfarenhet från utbildningen, säger David Cramér. ’

Att ta emot examensarbetare och sommarpraktikanter är samtidigt ett bra sätt för företagen att knyta till sig ingenjörer för framtida rekrytering, påpekar han.

Läs mer: 11 regeringsförslag som berör VVS-branschen

För att lösa kompetensbristen är det i dag väldigt vanligt att företagen rekryterar av varandra. Det driver på personalomsättning och löneökningar.

– Ett sätt för mindre företag att behålla kompetens är medarbetarägda organisationer och partnerskap. För medarbetare som blivit delägare finns inte samma incitament att byta bolag. Det dämpar också företagets lönekostnadsökningar eftersom de framför allt beror på att företagen rekryterar från en konkurrent.