Logga in

Konjunkturen, orderingång, fakturor – det här vill VVS:arna ha råd om

Publicerad
11 dec 2023, 06:03
| Uppdaterad
12 dec 2023

Ekonomin och världsläget oroar många installatörsföretagare, men deras egna upplevelser av marknaden varierar. Här är tre saker de ringer rådgivarna om just nu.

Flera av branschorganisationen Installatörsföretagens rådgivare som VVS-Forum talat med vittnar om att medlemsföretag hör av sig om just de sakerna.

Mer om konjunkturen:
Mörka siffror för installatörerna – så mycket har branschen tappat i år

Så går det för jättarna:
7 saker som utmärker branschens största företag

En del är bekymrade över det ekonomiska läget i stort och vill veta hur de ska förbereda sig på hur det kan komma att påverka deras egna verksamheter. Andra har redan märkt av att uppdragen blivit färre. Efter år av att jobben ramlar in ”av sig själva” behöver vissa nu lägga kraft på att marknadsföra sig för att hålla nivåerna uppe. De vanligaste frågorna och reflektionerna som kommer från företagarhåll just nu är.

1 – Hur parerar man sämre orderingång?

Ylwa Glismann, företagsrådgivare på IN i Malmö, får prata mycket om orosmolnen i ekonomin.

Ylwa Glismann. Foto: Peter Knutson.

– Medlemmar ringer in och uttrycker oro och olika upplevelser av den vikande marknaden. Samtidigt är det en svår balansgång att ge generella råd eftersom det är olika förutsättningar för företagen beroende bland annat på affärsmix, kundmix och geografiskt läge, säger hon.

En del av de som hör av sig har tankar kring hur de ska parera en sämre orderingång i nuläget samtidigt som många räknar med att uppdragen på sikt kommer att bli fler.

– Utmaningen för våra medlemmar just nu är att möta situationen och samtidigt behålla kompetens. Det kommer att vända och då behöver man ha sina montörer och tekniker på plats för att kunna vara med. Den förväntan hör jag mellan raderna, säger Ylwa Glismann.

2 – Oro för att kunderna inte ska betala fakturorna.

Hon märker en ökad vaksamhet hos företagare när det gäller kunder som dröjer med att betala för sig.

– Det finns en stor medvetenhet kring det och det jag hört i min begränsade bubbla är att man blivit mer noga med att få in pengarna i rätt tid. Någon sa att ”vi är beredda att sluta åka dit och jobba om vi inte får betalt” och det är bara sunt, säger Ylwa Glismann. 

Hennes råd till installatörsföretag som hamnat i ett tufft läge:

– Man kan ändra affärsmixen, geografin, vara kreativ i hur man söker nya kunder och nya affärsmöjligheter. 

– VVS-branschen är också en viktig del av lösningen på klimatomställningen. Den skapar många nya affärsmöjligheter. Småhusägare ges exempelvis incitament att se över sina värmesystem genom ett nytt statligt energieffektivitetsstöd. I kriser blir man pressad till att skifta fokus. Det kan bli en möjlighet att hjälpa anställda med vidareutbildning och att lära sig nya saker som man kan ha nytta av när det vänder.

3 – ”Men för vår del går det ju fortfarande bra”

Erik Karlsson är också företagsrådgivare för IN och får många frågor från hela landet om ekonomin och marknaden, men säger att företagarna som hör av sig till honom ofta har bra fart i affärerna fortfarande.

Erik Karlsson. Foto: Peter Knutson

– Jag får frågor om marknadsläget från hela landet och den vanligaste ingången är att de kanske inte känner igen sig i bilden av konjunkturen. Det har att göra med att vår bransch bara till en del är vänd mot bygg och bostad. Utvecklingen i de branscherna bidrar till en liten inbromsning från historiskt höga nivåer för våra medlemmar men vi ser att det tuffar på bra på många håll, säger han.

Erik Karlsson nämner industrisidan som går stark och att underhållet av byggnader inte har bromsat in lika starkt som byggandet. Han menar att det är viktigt att vara vaksam på läget i omvärlden men att det finns saker som är positiva för just installationsbranschen.

– Det finns väldigt mycket positivt i omvärlden också som spelar oss i händerna och som vi ska ta vara på, säger han.

Tecken i tiden:
”Det är ingen tvekan om att vi kommer att ha färre jobb framöver”

Det han talar om är den gröna omställningen för klimatets skull där det kommer att finnas mycket jobb även framöver.

– Bland fastighetsägarna uttrycker 80 procent att de ska göra energieffektiviserande åtgärder under de närmaste tre åren. Det är mycket bra, det visar en efterfrågan som inte finns i alla delar av näringslivet.