Logga in

Grossisternas försäljning rasar

Publicerad
11 apr 2024, 08:26

Antalet installationer minskade i fjol och nedgången kommer att fortsätta, enligt en ny rapport från IN. Och marknaden är ”mycket svag” konstaterar rörgrossisterna. 

Branschorganisationen Installatörsföretagen, IN, skriver i sin senaste konjunkturrapport Marknadsläget att VS-installationerna beräknas ha minskat med 13 procent under 2023 jämfört med 2022. Ventilationsinstallationerna beräknas ha gått ned med 16 procent under samma period. 

Läs också:
”Det är ingen tvekan om att vi kommer att ha färre jobb framöver”

Läs också:
”Medlemsföretag som jobbar med bostadsbyggande påverkas rejält”

De vikande siffrorna förklaras med att investeringarna i byggbranschen i stort har rasat. Bostadsbyggandet mer än halverades under det senaste året och investeringarna i privata och offentliga lokaler gick ned med 12 procent. 

Enligt IN:s prognos fortsätter nedgången under 2024, men nästa år väntas trenden brytas och en blygsam återhämtning sätter igång.

Utvecklingsprognosen för de olika regionerna visar generellt på minussiffror för 2024. Kategorin ventilation i Skåne står ut mest negativt med minus 11 procent. Men för nästa år ser prognosen ljusare ut, då räknar man med att nästan alla regioner vänder uppåt till, visserligen blygsamma, plussiffror för VVS-installationer. Där sticker ventilation i Stockholm ut mest med 5 procents ökning.

Enligt rapporten hanterar många installationsbolag det minskade byggandet genom att fokusera mer på service och underhåll som inte är lika påverkade av en svagare konjunktur. Det som IN ser som ljuspunkter i övrigt är bland annat att det fortfarande finns ett starkt fokus i samhället på energieffektivisering, att det görs stora industrisatsningar i Norrland och att det lär blir räntesänkningar under det andra halvåret i år. 

Även Svenska Rörgrossistföreningen, RGF, har negativa siffror att rapportera. Deras statistik för det första kvartalet visar att efterfrågan på marknaden är ”mycket svag” och att alla siffror föregås av ett minus. Totalt har grossisterna tappat 17,6 procent under Q1 i år jämfört med samma period förra året. Rörgrossistföreningen väntar sig att efterfrågan blir svag även under det andra kvartalet. Man hoppas precis som IN på att kommande räntesänkningar ska kunna få lite fart på investeringarna. 

Läs också:
”Vi ser att osäkerheten ökar”

“Men det behövs även snabba beslut runt effektiva stödprogram från politikerhåll för att inte dettta ska bli långvarigt med stora konsekvenser som följd” skriver Joacim Nordh, vd på RGF, i en kommentar. 

Rörgrossisternas minskade försäljning första kvartalet 2023:

  • Total utveckling: -17,6%
  • Göteborg: -16%
  • Stockholm: -18%
  • Rör: -19%
  • Rördelar/kopplingar: -15%
  • Rörsystem, slang/Brand: -20%
  • Sanitet/blandare: -12%
  • Vatten/värme: -21%
  • Brunnar/avloppssystem: -17%
  • Ventiler: -15%

Källa: Svenska Rörgrossistföreningen.

Marknadsvolymer i miljarder kronor: 2021   2022 2023 Prognos 2024 Prognos 2025
Värme och sanitet 57,953,145,9   -3 procent  +3 procent
Ventilation    23,821,2 17,7  -5 procent  +3 procent
Källa: Installatörsföretagen