Logga in

Här återvinns 95 procent av spillvattenenergin

Publicerad
12 mar 2021, 13:00
| Uppdaterad
24 jan 2023

I Vilhelmina Folkets hus fick Ecoclime möjlighet att installera och testa alla sina energisparande lösningar i en och samma fastighet.

Folkets hus i Vilhelmina invigdes 1947 och har byggts om och till i omgångar under 1970–1990-talen. Eftersom det fanns ett behov av att sänka energianvändningen och förbättra inomhusklimatet i byggnaden tog Ecoclime kontakt med Folkets hus.

– Vi såg en bra möjlighet att demonstrera våra produkters funktion i en och samma fastighet. Med hjälp av olika energikällor skulle det gå att få en energieffektiv fastighet trots att den är väldigt gammal, säger Anders Mikaelsson, fabrikschef på Ecoclime i Vilhelmina.

Läs också: Beboprojekt:
15 sätt att hämta värme i avloppet

Folkets hus är en komplex fastighet som rymmer bland annat badhus, bibliotek, bowlinghall och kontor för 40 anställda. Den fastighetstypen har mycket överskottsenergi som inte tas tillvara utan läcker ut. Med de nya lösningarna kan energin återföras till fastighetens värmesystem.

I Folkets hus har Ecoclime installerat återvinning av energi ur spillvatten, bergvärme, solfångare och komforttak. Företaget har sedan kunnat testa och validera hur lösningarna samverkar i en stor fastighet för att uppnå bästa möjliga energieffektivisering.

Projektet i Folkets hus startade i slutet av 2017 och pågick i tre år. Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har nu minskat med cirka 70 procent.

För återvinningen av energi från spillvatten, Evertherm SEW, tog Ecoclime fram en inomhuslösning för projektet. Verksamheterna i Folkets hus, där det även finns kök, restaurang, bio och gym, gör att det blir stora mängder spillvatten.

Läs också: Fastighetsägaren vände sig till ARN;
”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Med en gemensam utgående avloppsstam återvinner systemet energi ur allt spillvatten, som recirkuleras upp till 20 gånger. Den största mängden kommer från badhuset där systemet i snitt ger 226 kilowattimmar värmeenergi per dygn.

– Det har slagit väldigt väl ut. Vi utvinner ungefär 95 procent av energin i spillvattnet som lämnar fastigheten, säger Anders Mikaelsson.

Vi körde igång för ett år sedan och har inte haft en timmes underhåll sedan dess.

Anders Mikaelsson med ETX-panelen, värmeväxlaren som är en del av alla Ecoclimes produkter. Foto: Hannele Bång
Anders Mikaelsson med ETX-panelen, värmeväxlaren som är en del av alla Ecoclimes produkter. Foto: Hannele Bång

En utmaning har varit att ta fram en lösning som är underhållsfri, att filtren inte behöver backspolas eller att det krävs annan rengöring för att bibehålla effekten.

– Vi körde igång för ett år sedan och har inte haft en timmes underhåll sedan dess, säger Anders Mikaelsson.

En annan del av lösningen i Folkets hus är komfortkylan. I vissa delar av fastigheten har det varit för varmt, exempelvis i biblioteket.

Läs också: Experterna reder ut
”Räkna med skyhöga elräkningar om vattnet är 60 grader”

Överskottsvärmen har via kyltaken och värmeväxlare kunnat lagras i det lågtempererade systemet. Med hjälp av värmepumparna har kylan omvandlats till värme och använts där det funnits behov i fastigheten. Även energin från kompressorer för kylar och frysar i restaurangen tas omhand och återförs till värmesystemet.

– Det som är unikt är själva komforttaken som är lättinstallerade, har låg bygghöjd samt skapar en dragfri och ljudlös miljö. Det har uppskattats av personalen i Folkets hus, säger Anders Mikaelsson.

Vi har sammanfört det gamla och det nya i ett gemensamt gränssnitt, Optima, som ger fastighetsskötarna totalkontroll över fastigheten.

En annan viktig del av systemet är fastighetsautomation för att kontrollera och styra luft- och energiflöden i byggnaden. Den befintliga styrutrustningen har integrerats med ny och modern teknik.

– Vi har sammanfört det gamla och det nya i ett gemensamt gränssnitt, Optima, som ger fastighetsskötarna totalkontroll över fastigheten. På så vis har det blivit lättare att se var det behöver göras energisparande åtgärder i fastigheten, säger Anders Mikaelsson.

Styrsystemet har kopplats mot bokningssystemet för lokalerna i byggnaden. En grundinstallation av värme och ventilation görs utifrån de bokningarna. Sedan finjusteras inställningen utifrån väderprognoser och det antal personer som verkligen vistas i rummet.

När köldknäppen sedan kommer behöver vi inte tillföra någon energi till bassängerna utan kan använda den i fastigheten i stället och låta bassängerna svalna. Det ger en jämn effektbelastning.

Personräkningen baseras på det antal wifienheter som finns i rummen. Det överensstämmer i stort sett med antalet personer som vistas i lokalerna.

– Ofta bokas det för 30 personer, men det kommer bara 20. I så fall ventilerar systemet nu för 20 i stället för 30 personer och den inställningen sker i realtid, säger Anders Mikaelsson.

Läs också: Nya spelregler för energikraven:
”Ventilationssystemet har dykt upp som en dark horse”

VVS-systemen styrs även mot SMHI:s väderprognoser, som viktar in temperaturprognoserna för regleringen av fastigheten.

– Om det ska komma en köldknäpp kan vi i förväg höja temperaturerna i badbassängerna med någon grad, vilket motsvarar mycket energi. När köldknäppen sedan kommer behöver vi inte tillföra någon energi till bassängerna utan kan använda den i fastigheten i stället och låta bassängerna svalna. Det ger en jämn effektbelastning, säger Anders Mikaelsson.

Tendensen är att det inte är så lönsamt i det här fallet att återladda energi. Vi har gjort mätningar på vattenflödet i berget och det är tyvärr högt.

Undercentralen, UC2, som knyter ihop återvinningssystemen av energi från bland annat spillvatten, solfångare, frysar och komforttak. Foto: Hannele Bång
Undercentralen, UC2, som knyter ihop återvinningssystemen av energi från bland annat spillvatten, solfångare, frysar och komforttak. Foto: Hannele Bång

Lösningen i Folkets hus innehåller även teknik för återladdning av energi i bergvärmeborrhål, Tekniken gör det möjligt att återladda bergvärmehål med hjälp av luft- och solvärme vilket minskar användningen av köpt energi.

Fyra likadana grupperingar med borrhål i olika segment i marken används.

– Vi kan då återladda ett segment och suga ur energi ur ett annat. På så sätt kan vi mäta om energin som vi laddar på sommaren stannar kvar och kan användas under vintern eller om det är bortkastat.

Resultaten av mätningarna är inte klara ännu.

– Tendensen är att det inte är så lönsamt i det här fallet att återladda energi. Vi har gjort mätningar på vattenflödet i berget och det är tyvärr högt. Det bidrar till att det är svårt att få energin att stanna kvar, säger Anders Mikaelsson.

Läs också: Så minskas energiförlusterna utan att temperaturen sjunker:
Rör i rör sparar energi

Projektet i Vilhelmina Folkets hus har lett till att Ecoclimes lösningar har utvecklats.

– När det gäller spillvattenstekniken kan den effektiviseras och förenklas. Vi kommer framöver att kunna utvinna mer energi till en lägre installationskostnad, säger Anders Mikaelsson.

En framtida utveckling av systemet är att det ska bli smartare så att fastigheten automatiskt drivs så energieffektivt som möjligt.

– Vi är inte framme där än, men någon form av AI vill vi implementera så att det blir en självlärande fastighet, säger Anders Mikaelsson.

Han hoppas också på att lösningarna kan användas i ett gemensamt system för flera stora fastigheter som kan användas som ackumulatorer av överskottsvärme.

– Med flera fastigheter blir det möjligt att förskjuta höga effektbelastningar och få ett jämnare energiflöde, Det skulle ge en bättre möjlighet att klippa de effekttoppar som energibolagen drabbas av och som kunderna i slutänden får betala för.

Projektfakta

Vilhelmina Folkets hus har under 2017–2020 deltagit i energiprojekten Ecofast och Everterm-Geo. Målen var att byggnaden skulle minska sina behov av externt tillförd energi och uppnå en bättre inomhuskomfort. Ecoclime har installerat samtliga sina tekniska fastighetslösningar i byggnaden. Projekten delfinansierades bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och hade som mål att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering.

Fakta/Ecoclime

Leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Har produktionsenhet samt utveckling och testning i Vilhelmina. Säljkontor och tekniska kontor finns i Umeå, Arvika och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Umeå.