Logga in

Här testar de att duscha i grannarnas avloppsvatten

Publicerad
18 nov 2019, 10:38

Överlag var kommentarerna från de boende positiva, berättar forskaren på HSB Living Lab som ser det som en framtida klimatlösning.

Den nya tekniken för återanvändning av duschvatten har nyligen testats av åtta boende i HSB Living Lab på Chalmers område i Göteborg. Forskaren Jesper Knutsson lät de boende fylla i en enkät efter duschen.

– Överlag berättade kommentarerna om positiva upplevelser, med vissa funderingar kring vad vattnet innehöll, säger han.

Annan uppmärksammad teknik: Rymdteknik snålar på duschvattnet

Till skillnad från liknande tekniker som redan finns på marknaden återvinns duschvattnet här i större skala. Gråvatten från duschar och handfat samlas in från flera lägenheter och renas i en central process i fastigheten.

”Det går även att använda återvunnet vatten för andra ändamål som toalettspolning, tvätt och bevattning.”

Jesper Knutsson, forskare.

Reningsprocessen är en kombination av mekanisk och kemisk rening i fem steg: grovfilter, ultrafilter, aktivt kolfilter, jonbytesfilter och avancerad oxidationsprocess (AOP). Utöver smuts och föroreningar fångas även mikroplaster upp.

Mer teknik: Snåla blandare sparar mycket

Duscharna kan vara av standardmodell. Största förändringen i badrummen är rörinstallationer som separerar ut gråvatten. Det behövs också separata varmvattenledningar från reningsverket tillbaka till duschar och handfat. Systemets bufferttank är i det här fallet cirka 200 liter.

Jesper Knutsson– Fördelar med den här lösningen är till exempel skalbarhet, underhåll på fastighetsnivå och att det går att ansluta andra vattenkällor(som tvätt- och regnvatten) till ett befintligt system. Det går även att använda återvunnet vatten för andra ändamål som toalettspolning, tvätt och bevattning, säger Jesper Knutsson.

Endast varmvattnet återcirkuleras till duschen, medan färskt kallvatten tillförs. Ändå återanvänds cirka 90 procent av duschvattnet, enligt de mätningar som gjorts hittills. I stället för att använda 50 liter färskvatten till en dusch blir det alltså fem liter.

Värt att spara: Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo än i Solna

I dagsläget får systemet ett litet överskott på vatten, som går ut i avloppet. På sikt skulle det i stället kunna användas till exempelvis toalettspolning, menar Jesper Knutsson.

Förutom att processen sparar vatten sparas också energi. Det renade gråvattnet har en ungefärlig temperatur på 28 °C. Det värms sedan i en genomströmningsvärmare till mellan 42 och 45 °C. I vanliga fall värms 12-gradigt kallvatten i en varmvattenberedare till cirka 60 °C.

– Genom att rena och återanvända gråvatten kan man spara upp till 80 procent av energin till varmvatten i en fastighet. En investering som förhoppningsvis betalar sig på två år, säger Per Ericson, grundare av företaget Graytec som utvecklat tekniken.

Öppnar för fler alternativ: ”Tidigare har Sveriges kommuner i princip haft monopol på avlopp”

Kvaliteten på det återvunna varmvattnet har kontrollerats och jämförts med Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, eftersom det inte finns några normer för varmvatten. I nuläget klarar vattnet kvalitetsnormerna för över 30 undersökta parameterar.

Fler försök med duschen i HSB Living Lab planeras framöver. Bland annat vill forskarna studera hur vattenkvaliteten påverkas över tid, användaracceptans och effekter på VA-system när volymer och energiinnehåll reduceras.

Temperaturen viktig: Legionella misstänkt dödsorsak