Logga in

”Världens energieffektivaste golvbrunnslösning”

Publicerad
9 jun 2022, 08:27
| Uppdaterad
24 jan 2023

Energianvändningen för en dusch minskar med tre fjärdedelar när beprövad teknik används på ett nytt sätt i golvbrunnen som också är självrengörande.

Det är Umeåföretaget Enduce som har utvecklat tekniken för energiåtervinning ur duschvatten från golvbrunnen. Med 71–75 procent är återvinningsgraden den högsta i världen för det ändamålet. Tekniken gör det möjligt att använda industriella plattvärmeväxlare för återvinning av energi ur spillvatten.

Läs också:
Här återvinns 95 procent av spillvattenenergin

Läs också:
”Det är inte värt att snåla på golvbrunnen”

Henrik Hagman.

– Vi har inte utvecklat en egen värmeväxlare utan ett system som gör att vi kan använda den effektivaste typen av värmeväxlare med 100 år av teknisk utveckling bakom sig. Om du vill nå längre än någon annan måste du ställa dig på axlarna på dem som redan har gjort grundjobbet, säger Henrik Hagman, som tillsammans med kollegan Gustav Svenson är innovatörerna bakom tekniken.

Energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten är efter lokaluppvärmning det som står för den största energianvändningen i byggnader. Den enskilt största tappvarmvattenmängden används till just duschning. I nybyggda hus står uppvärmning av tappvarmvatten för 35-45 procent av byggnadens totala energianvändning för uppvärmning. Ungefär hälften av tappvarmvattnet används i duschen.

– Vi ger oss på den enskilt största energiboven i hushåll. Effekten i varmvattnet som går ut från duschmunstycket är ungefär 20 000 watt. Det motsvarar en elbil i motorvägsfart, säger Henrik Hagman, som är civilingenjör samt teknisk doktor i energiteknik och jobbar som teknisk specialist inom processindustrin.

Varmvattnet som spolas ut från duschen via golvbrunnen ut i avloppet kyls successivt av. Värme avges från avloppsledningar till bjälklag och schakt. Det varma gråvattnet blandas med kallare delflöden och fekalier som försvårar effektiv energiåtervinning.

– Genom att vi placerar enheten i duschen där energin används minimeras energiförlusterna till omgivningen och vi får en effektiv återvinning.

Utgående använt duschvatten värmer inkommande kallvatten och bara en fjärdedel tappvarmvatten behöver tillföras till duschblandaren.

Med lösningen kan fastighetens energianvändning för uppvärmning minska med runt 12 procent.

– Traditionella golvbrunnar sänker inte energiförbrukningen så det här är en ny funktion och ett mervärde.

Enduce har också utvecklat ett integrerat rengöringssystem. Med hjälp av varmvatten förebygger systemet beläggningar, som tidigare varit ett hinder för energiåtervinning ur gråvatten. Det blir också en användarvänlig lösning eftersom golvbrunnen inte behöver demonteras och sedan rengöras manuellt.

Fokus för tekniken är enkelhet, robusthet och kostnadseffektivitet

– Vi vill att lösningen ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Det är då vi skapar maximal miljö- och klimatnytta, säger Henrik Hagman.

Enduce håller nu på att säkra finansiering för en verifieringsfas som kommer att utföras under hösten. Syftet med den är att låta olika nyckelaktörer på marknaden prova och bedöma olika aspekter av produkten. Golvbrunnen kommer att installeras hos allmännyttan, bostadsrättsföreningar tillverkare av prefabbadrum och privata hyresvärdar. Utfallet av verifieringsfasen används sedan för att optimera produkten, sättet den installeras på, designen samt informations- och marknadsmaterial med mera.

Ambitionen är att leverera golvbrunnslösningen i ett system tillsammans med en godkänd blandare och duschväggar som är utformade för att både spara energi och höja komforten.

– Vi jobbar med att hitta samarbeten för tillverkningen, helst med någon aktör som både är en stark finansiär och verksam inom VVS-branschen. Då får vi en genväg ut på marknaden via etablerade försäljningskanaler. Det finns flera relevanta och kapitalstarka aktörer som är intresserade, säger Henrik Hagman.

Läs också:
”Talande” golvbrunn varnar för fukt

Målet är att kunna påbörja leveranser under 2023.