Logga in

Rör i rör sparar energi

Publicerad
18 jun 2018, 10:05

Så minskas energiförlusterna samtidigt som temperaturen hålls uppe.

Att installera invändig VVC är inte komplicerat. Först dras de vertikala stammarna med alla avstick för varm- och kallvatten i de öppna schakten. Sedan skjuts VVC-returen av PEX ned genom varmvattenstammen. Därefter monteras en särskild armatur i botten av ledningen där VVC-returen leds ut och ansluts till traditionell horisontell förläggning.

Beroende på fabrikat ser lösningen olika ut i toppen av stammen. Geberit har för sitt Mepla-system en ögla som håller PEX-slangen i centrum av röret.

– Det är väldigt enkelt men det krävs raka stammar utan en massa böjar. I nöd­fall, om vi behöver ”S:a” fungerar två 45°-böjar, gärna med en rak bit emellan, säger Daniel Nilsson, projektledare på Rörfixaren.

Daniel Nilsson framför Valla Torg 59 där Rörfixaren i Stockholm installerar VS. Foto: Jan Fredriksson

Just nu installeras det i ett av trevåningshusen men Rörfixaren har tidigare installerat systemet i Valla Torgs trettonvåningshus utan problem. I fastigheterna på Valla Torg är schakten förhållandevis rymliga, men det är normalt inte så, menar Daniel Nilsson.

– När det är små schakt är det här systemet ännu bättre eftersom det blir mer isolerat och man slipper den ofrivilliga uppvärmningen. Det blir ett rör mindre att dra och isolera, så på det sättet är det bättre än traditionell VVC.

Enligt Daniel Nilsson är enda betänkligheten att det kan bli lite svårare att göra åtgärder på varmvattenstammarna i framtiden om det skulle behövas.

På Valla Torg har Rörfixaren hunnit prova system för invändig VVC från både Viega och Geberit. Viegas rörsystem var av rostfritt stål men Daniel Nilsson föredrar Geberits kompositsrör. De är enklare att kapa och väger mindre.

– Rostfritt stål har också fungerat bra men det är framför allt enkelheten vi är ute efter. Montörerna har MA-rören till avloppen som sliter på kroppen. Kan vi minimera slitaget på montörerna så har vi tjänat mycket, säger Daniel Nilsson.

Några av de centrala komponenterna i Geberits system för invändig VVC. Foto: Jan Fredriksson

Rörfixaren gör installationen på totalentreprenad åt Skanska. Lösningen med invändig VVC är vald av projektören Levin VVS-Konsult.

Jan Levin– Vi hade en väldigt tuff energiberäkning för att klara av målet på 55 kWh/m2 och år. Generellt beräknas VVC-förluster enligt Sveby och där förordas att använda 4 kWh/m² och år för VVC-system. Traditionellt system med två var för sig friliggande rör med isolering avger nästan dubbelt mot detta projekterade system. Därför har vi i beräkningen kunnat minska påslaget i energiberäkningen från 4 till 2 kWh/m² och år, säger Jan Levin, konstruktör på Levin VVS-Konsult.

Utrymmet i schakten var också en viktig parameter, att slippa en ledning kan ha stor betydelse.

– När man ska följa Säker Vattens schaktstorlekar kan man minska bredden med 150–200 mm, säger Jan Levin.

Enligt Jan Levin har systemet förespråkats i flera ombyggnadsprojekt av Levin VVS-Konsult. Valla Torg är det första där det omsatts i praktik.

 

Fakta/Ombyggnad Valla Torg

Foto: Fredrik Karlsson
> Det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem renoverar 302 lägenheter vid Valla Torg i Årsta med ny teknik och smarta lösningar.
> Ombyggnaden startade 2016 och pågår till och med 2018.
> Den viktigaste åtgärden i området är minskad energianvändning med 60 procent när byggnaderna från 1960-talet renoveras.
> Ombyggnaden är en del i EU-projektet ”Grow Smarter” och under de närmaste åren kommer området att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar.
> Utöver lösningarna i Grow Smarter så byts även husens tekniska system för el, ventilation och värme, nya stammar för vatten och avlopp, nya hissar och energisnål belysning installeras, nya tvättstugor byggs och utemiljön ses över. I lägenheterna blir det nya ytskikt, nya eller renoverade kök (hyresgästerna väljer nivå) och nytt badrum.
> Ombyggnadsprojektet kommer bland annat att bestå av nya system för värme, ventilation och el, nya stammar för vatten och avlopp, nya/renoverade kök och renoverade badrum.
> Cirka 500 m2 solceller, som beräknas producera cirka 65 000 kWh el per år, installeras totalt. Solenergiproduktionen tillsammans med energieffektiva hissar, fläktar och LED-belysning gör att byggnadens elanvändning kan minska.
> Med hjälp av frånluftvärmepumpar tas värmen från frånluften till vara och värmer upp varmvattnet i husen. När frånluften når värmepumpen är den 20 grader varm och efter värmepumpen är den bara 2 grader. Fjärrvärmelösningen bibehålls i byggnaderna, förutom i en, där en bergvärmepump installeras.
> Med hjälp av givare för inomhustemperatur som installerats i lägenheter och kopplats till styrning av värmesystemet kan inomhustemperaturen hållas på en jämn nivå och spara energi, speciellt under höst och vår, då system styrda av utomhustemperaturen kan tillföra för mycket värme till byggnaden.