Logga in

Avloppsvärmeväxlare: ”Intresset har börjat vakna ordentligt med de höjda energipriserna”

Publicerad
16 mar 2023, 05:56
| Uppdaterad
15 mar 2023

Rörföretagaren Mikael Wargbäck utvecklade en egen avloppsvärmeväxlare. Förra året fick han en genombrottsorder och resultatet för kunden ser så här långt lovande ut.

Med avloppsvärmeväxlaren som utvecklades av Mikael Wargbäck för mer än tio år sedan blir var fjärde dusch gratis. Lösningen för MM-växlaren var så enkel att han kunde tillverka den själv. Han satte ihop två kopparrör med en teknik som bygger dubbelmantling, ett gammalt rörläggarhantverk. Växlaren installeras på avloppsstammen i fastigheten.

Läs också:
Energiexperten: ”Hellre resurseffektiv golvbrunn än dyr designpryl”

Läs också:
Fastighetsägarna kräver ändring: Kommuner hindrar energiåtervinning

Sedan i juli förra året har Mikael Wargbäck lagt verksamheten med avloppsvärmeväxlaren i ett eget bolag, Warmab, inte i rörfirman Rörmontage som tidigare. Sonen Jonathan har tagit över Rörmontage med nio anställda.

– Rörfirmor köper ogärna material av en annan rörfirma. Det har varit mycket lättare att få dem intresserade av att beställa avloppsvärmeväxlaren när den säljs av ett separat bolag, förklarar Mikael Wargbäck.

Försäljningen har varierat genom åren men i snitt varit 20–30 växlare per år. Med de kraftigt stigande energipriserna under hösten märker Mikael Wargbäck av en ökande efterfrågan.

– Bostadsbolagen har fattat att energin som krävs för att tillverka varmvatten kommer fortsätta vara dyr oavsett om de har fjärrvärme eller värmepumpar. Varje sparad kWh har betydelse och många inser att de måste investera för att sänka energianvändningen.

Tillämpningar för lösningen är även bostadshus med FTX-system där MM-växlaren kan kopplas ihop med en värmepump och förvärma tilluften. Om det inte är möjligt att borra för bergvärme kan den återvunna energin från avloppet lagras i en tank och försörja en värmepump med energi.

Jag har hållit på med det här i över tio år och trott på det från första början.

Mikael Wargbäck, WaRMAB

Mikael Wargbäck hoppas att försäljningen ökar tillräckligt för att kunna anställa någon som sköter tillverkningen. Då kan han koncentrera sig på att åka runt i landet och sälja. En annan möjlighet är att lägga ut tillverkningen.

– Jag har hållit på med det här i över tio år och trott på det från första början. Men det känns som det är först nu som intresset har börjat vakna ordentligt när de höjda energipriserna svider i plånboken. Det kanske måste till det.

En prestigeorder fick han förra året av allmännyttiga Familjebostäder i Göteborg i det stora ombyggnadsprojektet på Kustgatan i Majorna. Där har kontor byggts om till 44 hyreslägenheter med en totalyta på cirka 2000 kvadratmeter. I huset där det var inflyttning för några månader sedan sitter nu nio MM-växlare. Där finns sedan tidigare även 99 lägenheter varav några har renoverats i samband med ombyggnationen.

Familjebostäder valde ut projektet som en testarena för nya lösningar, bland annat inom energiområdet. Ambitionen var samtidigt som i alla ombyggnadsprojekt att energieffektivisera. På grund av projektets storlek ställdes det även energikrav i bygglovet. Till de lösningar som valdes ut hörde energiåtervinning från spillvattnet med MM-växlaren.

Att det var många lägenheter i förhållande till totalytan är gynnsamt för den lösningen. Det ger ett stort flöde på spillvattnet men det behövs få vertikala stammar där växlaren sätts.

Ingen hade trott att det skulle ge så mycket som det har gjort. Vi tycker nästan att det är för bra för att vara sant.

Filip Elfström, Familjebostäder

Mätningar av utfallet för lösningen pågår nu. Sedan växlarna driftsattes i slutet av 2022 har energibehovet minskat med 17 procent genom att inkommande varmvatten förvärms. Växlarna har höjt temperaturen på inkommande vatten med cirka tio grader.

Filip Elfström.

– Ingen hade trott att det skulle ge så mycket som det har gjort. Vi tycker nästan att det är för bra för att vara sant. Men systemet har ju bara varit igång några månader och det återstår att se hur resultatet blir på årsbasis, säger Familjebostäders projektledare Filip Elfström.

De sänkta värmekostnaderna så här långt gör att investeringen för växlare och montage kan räknas hem på ganska kort tid, bedömer han. Även kostnaderna för drift och skötsel med växlarna kommer att följas upp och utvärderas. Hittills har det fungerat problemfritt.

Om utfallet totalt sett blir positivt tror Filip Elfström att MM-växlaren eller liknande lösningar kommer att användas i fler ombyggnadsprojekt, men även i nyproduktionen som görs av ett systerbolag.

Läs också:
Avloppsvärmeväxlare: Därför blir återvinningen sämre i verkligheten

– Vi kommer att sprida våra erfarenheter dit och på sikt tror jag att energiåtervinning ur spillvattnet kommer att finnas i våra nya bostäder också.