Logga in

”Räkna med skyhöga elräkningar om vattnet är 60 grader”

Publicerad
17 jun 2020, 06:00

En värmepump ska väl sänka elnotan? Nä, inte alltid. Experterna reder ut förvirringen efter ett uppmärksammat Arn-fall.

VVS-Forums artikel om värmepumpen som skulle spara el, men där elanvändningen tvärtom ökade har fått stor uppmärksamhet.

”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Ägaren till en gård på 240 kvadratmeter i Nyköping utlovades 70 procents minskning av elanvändningen när hon bytte ut sin vedpanna till en luft/vattenvärmepump.

Efter att elanvändningen tvärtom ökat sen värmepumpen tagits i bruk anmälde fastighetsägaren installatören, YIT/Caverion, till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Fastighetsägaren förlorade dock i Arn, eftersom nämnden inte tyckte att hon kunnat styrka om den höga elanvändningen orsakades av värmepumpen eller ej. Hon har även försökt få en omprövning av ärendet, något som nämnden har nekat till.

”Vi upptäckte att värmepumpens lameller var täckta av is”

Statistik från elbolaget visade att elanvändningen ökat med över 40 procent efter att värmepumpen installerats, från drygt 30 000 kWh 2011, året innan värmepumpen installerades, till drygt 43 000 kWh 2018.

– Gör man av med 30 000 kWh och har vedpanna och byter till värmepump som använder 13 000 kWh så blir den nya energianvändningen 43 000 kWh el. Det är inget konstigt, säger Roland Jonsson, energiexpert på WSP och tillägger:

– Samma sak blir om man övergår från fjärrvärme till värmepump. Elanvändningen ökar.

Eva Rosqvist, kyl- och värmepumpstekniker och administratör för Facebookgruppen Värmepumpstekniker med eller utan gränser, pekar på varmvattnets temperatur som en av de avgörande energibovarna.

Dolt fel bakom krånglande bergvärmepump

Eva Rosqvist har utgått från de handlingar som finns tillgängliga och försökt få en uppfattning om fallet.

Det som framgår är att varmvattentemperaturen var inställd på 60 grader, att radiatorerna var gamla klassiska sektionsradiatorer och att den tidigare värmekällan var en vedpanna med elpatron.

– Temperaturen på varmvattnet verkar ha varit åt fanders. Räkna med skyhöga elräkningar om varmvattentemperaturen är 60 grader eller mer, konstaterar hon.

Enligt fastighetsägaren är varmvattentemperaturen nu inställd på 52 grader.

– En fungerande värmepump ska alltid ge besparing. I princip är det omöjligt att inte spara något, menar Eva Rosqvist, som trots allt säger sig känna till ett antal fall där besparingen inte blivit som utlovat.

– Många kunder som tidigare haft vedpanna förstår inte att elräkningen ökar, när man går över till värmepumpsdrift, konstaterar hon.