Logga in

Hur gör jag när kunden vill att jag ska installera en dålig blandare?

Publicerad
5 feb 2021, 06:00

Chefsjurist Lovisa Elmgren reder ut ansvaret för installation av undermåliga produkter.

Fråga:

Jag ska bygga om ett badrum för en privatperson. Kunden har på egen hand köpt en blandare, men jag är tveksam till kvaliteten. Jag tror helt enkelt inte den kommer att fungera. Vad ska jag göra? 

Fler frågor till Installaförsföretagens jurister:
Vems är materialet om byggaren går i konkurs?

Ska vi anmäla risk för hinder i förväg på grund av pendminVem ska stå för jourfakturan??

Svar:

I den här situationen ska du samråda med kunden och skriftligt avråda kunden från att använda blandaren. 

Kunden är privatperson och det innebär att du har omsorgsplikt om kunden enligt konsumenttjänstlagen.

Reglerna finns eftersom privatpersoner ofta saknar den kunskap och erfarenhet som krävs för att bedöma olika frågor som uppstår när tjänsten ska utföras.

I stället ska privatpersonen kunna lita på din sakkunskap. När kunden tillhandahåller material, som en blandare som ska installeras, ingår det normalt i din omsorgsplikt att granska den.

Är materialet olämpligt, dåligt eller bristfälligt ska du informera kunden om det och om problemen som kan uppstå.

Var tydlig, så att privatpersonen förstår vad som är problemet, och gör avrådandet skriftligt för att vara säker på att det blir tydligt och för att du ska kunna vara trygg i att alla även i efterhand är överens om vad som hänt. 

En viktig sak att lägga till är att du aldrig ska installera sådant som strider mot författningsföreskrifter eller myndighetsbeslut som finns för att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt, inte ens om kunden insisterar efter avrådande.

Gör därför alltid en bedömning av om blandaren lever upp till de krav som finns. 

 

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.